PIMEC Comissions

Comissions

PIMEC disposa de diferents comissions de treball, formades per experts independents, que analitzen problemes transversals i comuns al conjunt de l’empresariat, des dels impostos fins a l’energia. Aquestes comissions detecten problemes actuals dels empresaris i identifiquen possibles amenaces en els diferents àmbits per plantejar-hi després possibles solucions. Aquestes passen sovint per canvis normatius i de polítiques de les administracions que PIMEC impulsa a través dels òrgans de representació on és present.

Les comissions de treball de PIMEC articulen els seus treballs a través d’informes, estudis i posicionaments, que habitualment són comunicats a la premsa i la societat en general, per tal de crear opinió i influir en els canvis necessaris per a la competitivitat de les pimes. Les comissions actuals cobreixen els àmbits més rellevants de l’empresa en sentit general:

Comissió Economicofiscal: estudia i valora els impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i local, elaborant estudis i dictàmens, donant informació sobre fiscalitat i emetent posicionaments i opinions.

Contacta amb Moisès Bonal. fiscal@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

 

 

Comissió d’Energia: segueix i analitza els costos energètics de les empreses i el funcionament dels mercats elèctrics i d’hidrocarburs a Catalunya i al conjunt de l’Estat. Elabora estudis i posicionaments que tenen gran impacte en l’opinió pública.

Contacta amb Moisès Bonal. mbonal@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

 

Comissió de Sostenibilitat: enfoca la seva tasca a avaluar i opinar sobre les normatives i processos administratius d’inici i canvi d’activitat empresarial, així com en altres càrregues imposades sobre els empresaris per raons mediambientals.

Contacta amb Joan Barfull. jbarfull@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

 

Comissió de Relacions Laborals: estudia i fa propostes sobre dret laboral, de regulació del mercat de treball, així com d’altres qüestions relacionades (prevenció de riscos laborals, selecció de personal, etc.).

Contacta amb Ricard Sánchez rsanchez@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

 

 

Comissió Internacional: avalua i opina sobre els mecanismes i polítiques de suport a l’exportació i la internacionalització empresarial per part de les administracions i polítiques públiques. També constitueix un fòrum de debat per identificar els mercats exteriors més interessants per a les pimes catalanes.

Contacta amb Míriam Sabaté. miriamsabate@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

 

Comissió Dona i Empresa: promou la igualtat de gènere en el món econòmic i empresarial impulsant el lideratge i el talent femení. També és el punt de trobada entre les dones directives, executives, professionals i empresàries per crear sinèrgies i treball en xarxa - a nivell territorial i sectorial davant les institucions i en l'àmbit econòmic.

Contacta amb Itziar Ruedas. iruedas@pimec.org. Tel. 93 496 45 00

 

Comissió PIMEC Digital: promou i lidera la transformació digital en el món empresarial. És el punt de trobada que aglutina els principals corrents de l'àmbit digital i el debat sobre la seva aplicació real al teixit empresarial català.

Contacta amb Andreu Bru abru@pimec.org Tel 93 496 45 00

 

 

 

PIMEC 2030. És el think tank de l’entitat, que recull les principals tendències que canviaran la manera com ens relacionem amb el món i l’entorn i el seu impacte en el teixit empresarial.

Contacta amb Daniel Furlan pimec2030@pimec.net Tel 93 496 45 00

 

 

 

 

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

També et pot interessar

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.