Autònoms PIMEC és Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

27 Agosto 2019
Autònoms PIMEC, en la seva qualitat d’organització més representativa d’autònoms a Catalunya, ha signat un conveni amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per poder actuar com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) a partir del mes de setembre de 2019.

El procés de constitució i posada en marxa d'una iniciativa emprenedora i empresarial és una tasca difícil, no per la seva complexitat, sinó per la laboriositat de la tramitació per a formalitzar aquesta constitució. L’emprenedor ha de tenir en compte factors com la definició de l'activitat a desenvolupar, l'elecció de la forma jurídica, la planificació global i a llarg termini, la valoració de riscos, la capacitat financera, la viabilitat del negoci, l'estudi de mercat... i, molt sovint, se sent superat. 

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor s’encarreguen de facilitar la posada en marxa de noves iniciatives, l'inici efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, la tramitació de documentació, l’assessorament, la formació i el suport al finançament.

Els serveis que presta el PAE d’Autònoms PIMEC als emprenedors són els següents:

 1. Informació sobre les característiques, marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable de:
 • Societats Limitades Nova Empresa (SLNE).
 • Societats de Responsabilitat Limitada (SRL).
 • Societats Limitades de Formació Successiva (SLFS).
 • Societats Civils.
 • Comunitats de Béns.
 • Empresaris Individuals (Autònoms).
 • Emprenedors de Responsabilitat Limitada.

A més, s’ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.

 1. Constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). 
 1. Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.
 1. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.
 1. Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, com ara: finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.
 1. Fer la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

 

Més informació:

Senwei Zhou

Departament Jurídic

autonoms@autonomspimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.