PIMEC Com et representem

Com et representem

PIMEC és una de les organitzacions empresarials catalanes més representatives,  reconeguda com a agent econòmic i social, la qual cosa ens permet participar a diferents òrgans consultius, taules i comissions, en les quals es debaten les lleis, els decrets, les accions i les polítiques de les administracions públiques catalanes.

PIMEC és present a més de 430 comissions, taules i fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica de l’àmbit publicoprivat. PIMEC aprofita aquests òrgans i instruments d’interlocució amb les administracions per tal de fer valer els interessos de les pimes i els autònoms a tots els nivells.
 
Un dels òrgans cabdals de participació és el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), on PIMEC hi és present des de la seva creació. El CTESC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Des d’aquest organisme, s’emeten dictàmens sobre normes relacionades amb aquestes matèries. Qualsevol llei o decret del Govern català, d’aquest àmbit, ha de passar forçosament pel CTESC per ser dictaminat.
 
PIMEC defensa al CTESC, tant els interessos de les pimes, tant els d’àmbit general com els d’àmbit sectorial. Els socis de PIMEC dels sectors afectats són informats puntualment sobre les iniciatives legislatives del seu àmbit i convidats a participar en les deliberacions i preparatius tècnics per als dictàmens.
 
La patronal europea de pimes, UEAPME, de la qual PIMEC és membre fundador i ocupa una vicepresidència, és també considerada agent social i econòmic més representatiu a nivell europeu, de manera que la seva opinió ha de ser escoltada en qualsevol proposta de directiva o reglament.

Alguns Organismes de Representació de PIMEC:

 • ACC1Ó. Agència per a la competitivitat de l’empresa
 • Acord Interprofessional de Catalunya
 • Acord pel Diàleg Social Permanent
 • Agència Catalana de l’Aigua
 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària
 • Agència de Residus de Catalunya
 • Cambres de Comerç de Catalunya
 • Comissió de Preus de Catalunya
 • Comitè de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
 • Comitè de Seguiment RMI
 • Comitè Executiu Consorci per a la Formació Contínua
 • Consell Assessor CIRE
 • Consell Assessor de Comerç
 • Consell Assessor de l’Institut Català d'Energia
 • Consell Català de la Cultura
 • Consell Català de la Formació Professional
 • Consell Català de la Innovació Agroalimentària
 • Consell Català de l'Empresa
 • Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Consell de Relacions Laborals
 • Consell de Seguretat de Catalunya
 • Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
 • Consell Econòmic i Social dels Consells Comarcals de Catalunya
 • Consells de l’ICASS, l’ICS i l’ICAM
 • Consells Socials de les Universitats Catalanes
 • Institut Català de Finances (ICF)
 • Junta Consultiva de Contractació Administrativa
 • Meses Locals d’Ocupació de Catalunya
 • Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de BCN
 • Pacte per a la Indústria
 • Taula del Turisme de Catalunya
 • Tribunal Laboral de Catalunya i Tribunal Trade de Catalunya

… fins a prop de 300 organismes…

Per a més informació i per enviar-nos propostes en relació a aquests organismes, contactar amb Pilar Mínguez

 

Participa! Aporta els teus suggeriments a participa@pimec.org

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.