La afiliación al RETA aumenta en Cataluña en un +2,18% respecto a abril de 2014

Valoració d’Autònoms PIMEC sobre les darreres dades d’afiliació al RETA  L’afiliació al RETA, es va situar a Catalunya en 537.566 persones, i augmenta en un +2,18% respecte al mateix mes de l’any passat. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta es va situar en 3.155.832, un +2,25%. Autònoms PIMEC creu que la reforma de la LETA, enviada ahir a les Corts pel seu tràmit parlamentari, va en la bona direcció.

Barcelona, 15 de maig de 2015. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar a l’abril en 537.566 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un 2,18%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.155.832 persones, un +2,25%. Per províncies, la variació ha estat d’un 2,6% a la de Barcelona, un +1,51% a la de Girona, un +0,18% a Lleida i un +1,55% a Tarragona.

Aquestes dades suposen un significatiu augment de l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes de març de 2015, d’un +0,58%. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un +0,43% a Barcelona, un +1,55% a la de Girona, un - 0,16% a Lleida i un +1,15% a Tarragona.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’afiliació al règim d’autònoms es va situar a l’abril, en 3.155.832 persones, i augmenta en  relació al mes anterior en un +0,65%. Aquesta dada, implicaria un augment de l’afiliació al règim d’autònoms d’un +2,25% respecte al mateix mes de l’any 2014.

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA dels darrers mesos, però demana mesures per tal d’impulsar al màxim les potencialitats del col·lectiu. En aquest sentit, Autònoms PIMEC creu que la reforma de la LETA (Llei de l’Estatut del Treball Autònoms), enviada ahir a les Corts pel seu tràmit parlamentari, va en la bona direcció. La iniciativa aprovada pel Consell de Ministres d’aquest dijous, amb algunes millores tècniques després del seu pas pel Consell Econòmic i Social (CES), conté mesures positives com la possibilitat de compatibilitzar de manera generalitzada el cobrament de la prestació per atur amb estar donat d'alta com autònom durant nou mesos, la possibilitat de capitalitzar l'atur independentment de l’edat de l’autònom o permetre la represa del cobrament de la prestació per desocupació fins a cinc anys després d'haver iniciat una activitat per compte propi.

D’altra banda, altres qüestions com l’ampliació dels incentius per persones amb discapacitats, així com per als familiars col·laboradors i l’impuls de la protecció dels autònoms TRADE són mesures que ajudaran a impulsar el col·lectiu d’autònoms. Així mateix, la correcció del que, per a Autònoms PIMEC, van ser mesures poc encertades en el seu moment, permetran ara que els autònoms acollits a la tarifa plana, puguin contractar sense perdre els incentius en les seves quotes a la seguretat social.

Malgrat això, cal seguir urgint a les administracions públiques un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit als autònoms, l’impuls de noves mesures per a fer front a la morositat existent i que tendeixin a reduir els terminis de pagament, una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica, especialment per als autònoms ja constituïts o continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral, per tal de consolidar el canvi de cicle pel que fa al col·lectiu d’autònoms i recuperar en breu, els nivells de pre-crisi.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.