El factor comú de les empreses amb èxit és tenir una bona estratègia empresarial.

 

Quan es parla d’estratègia empresarial, sovint es fa amb poca concreció i amb confusions respecte al que implica. Més enllà d’una consultoria estratègica, des de PIMEC volem aclarir el terme i ajudar les pimes i els autònoms a fer una anàlisi interna que permeti establir les bases per a un futur de creixement.

 

Dimensiona Pime és un programa d’acompanyament amb sessions de treball conjuntes, que generarà un full de ruta a 3 anys vista per tal de concretar la dimensió de la nostra pime, ajustar-nos i apropar-nos al dimensionament òptim mitjançant:

 • objectius clars i accions concretes a realitzar,
 • detallant les responsabilitats,
 • recursos necessaris,
 • indicadors d’assoliment,
 • i calendari d’actuació.

 

Un expert empresarial, amb el suport de tot l’equip d’estratègia empresarial i finançament de PIMEC, professionals que tracten dia a dia amb centenars d’empreses i les seves problemàtiques, oportunitats i casuístiques, participarà i s’integrarà a l’empresa, mitjançant visites setmanals/quinzenals, per treballar conjuntament en aquestes actuacions:

 1. Anàlisi inicial de la situació de l’empresa.
 2. Revisió i millora de la proposta de valor i del model de negoci.
 3. Pla estructurat i constant per a la generació i captació d’oportunitats de negoci.
 4. Revisió i millora de l’estructura i coordinació organitzacional, equips de treball i comercial.
 5. Control i gestió del creixement de l’empresa. Revisió del sistema d’indicadors (KPI).
 6. Revisió i millora dels marges. Anàlisi de costos i preus.  

Data d’inici: A determinar

Programa Dimensiona PIME 40% de bonificació per a socis de PIMEC: 4.800€

Durada del servei: entre 6 i 12 mesos

Programa Dimensiona MICROPIME 40% de bonificació per a socis de PIMEC: 3.000€

Durada del servei: entre 4 i 6 mesos

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.