Explotació de recursos, una transició a fonts

renovables d'energia, escalfament global,

esgotament de matèries primeres,

mala gestió de residus,

eliminar els residus des del disseny,

servitització per damunt de la propietat, ...

 

Governs, institucions, empreses i països ja han començat a treballar en el Pacte Verd Europeu (European Green Deal). Un paquet de mesures impulsades per la Comissió Europea amb l'objectiu de fer el nostre continent climàticament neutre d'aquí a 2050, amb mesures addicionals per fomentar la biodiversitat, l'Economia Circular, l'Agricultura Sostenible i la Mobilitat, entre d'altres.

Des de PIMEC també volem ajudar les empreses a incloure dins la seva estratègia de negoci els conceptes de l’Economia Circular, de manera que puguin:

  • Incrementar la rendibilitat
  • Estalviar en matèries primeres, serveis i subministraments
  • Obtenir un posicionament corporatiu més sostenible davant de clients i societat
  • Generar noves línies de negoci o millorar processos
  • Tenir una posició més sòlida per accedir a subvencions o licitacions

 

Quines són les fases del Programa d'Economia Circular?

 

SERVEI

ABAST

DURADA

TARGET I PLANS

 

PIMECGNOSIS

(Gratuïta)

 

L’Eina PIMECGNOSIS defineix un informe on s’exposen en quins àmbits es detecten oportunitats a treballar per ajudar  les empreses cap a la transició a l’Economia Circular i la Sostenibilitat Global.

Per tant, amb el PIMECGNOSIS sabem on està l’empresa i com afrontar el futur programa i quines  accions puntuals o globals a emprendre.

 

El temps que es tarda en contestar el qüestionari de PIMECGNOSIS.

(35 minuts aprox.)

Genera automàticament un informe en PDF

 

Recomanació

(Sessió de contrast gratuïta)

 

Un equip de consultors estudiarà l’INFORME PIMECGNOSIS i definirà L’ESTRATÈGIA I LES ACCIONS a fer.

Aquestes es traslladaran a l’empresa en una SESSIÓ DE CONTRAST INDIVIDUAL.

Es presentarà un INFORME DE RECOMANACIONS on es definiran els punts prioritaris a treballar i la proposta de servei adhoc per a l’execució i el desenvolupament dels mateixos.

 

SESSIÓ DE CONTRAST (gratuïta): 1 hora

 

PREPARACIÓ PROPOSTA DE SERVEI EN BASE A L’INFORME I A LES CONSLUCIONS DE LA SESSIÓ DE CONTRAST:

 10 dies

Un cop acceptada la proposta de servei,  es passa a la fase de Desplegament.

 

 

Desplegament

 

 

Elaboració del FULL DE RUTA, i ACOMPANYAMENT de l’empresa en la implementació de les accions.

Adhoc per cada cas

 

En funció de la realitat de l’empresa ja sigui micro, petita o mitjana

 

 

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.