Explotació de recursos,

escalfament global,

esgotament de matèries primeres,

mala gestió de residus,...

 

Cal un punt d’inflexió, i governs, la UE i institucions ja han començat a treballar per canviar la tendència i passar a un model d’Economia Circular, que aposta per mantenir l’ús i el valor de components i recursos en tot moment, o el màxim temps possible.  

 

Des de PIMEC també volem ajudar les empreses a incloure dins la seva estratègia de negoci els conceptes de l’Economia Circular, de manera que puguin:

  • Incrementar la rendibilitat
  • Estalviar en matèries primeres, serveis i subministraments
  • Obtenir un posicionament corporatiu més sostenible davant de clients i societat
  • Generar noves línies de negoci o millorar processos
  • Tenir una posició més sòlida per accedir a subvencions o licitacions

 

Quines són les fases del Programa d'Economia Circular?

FASE A: Estratègia circular

Definició d’una estratègia circular dins el teu model de negoci, centrada en la maximització dels recursos i l’increment de la rendibilitat.

Nivells d’acompanyament, segons la complexitat i mida del negoci:

SERVEI

ABAST

Nre. sessions de treball

Durada del projecte

Preu

TARGET

Bàsic/Diagnosi

- Identificació d’oportunitats de millora de la competitivitat.

- Anàlisi de riscos a curt i mitjà termini

- Tendències del sector i tendències legislatives

- Instruments de finançament

2-3

3-4 setmanes

1.950 €

MICRO I PETITA EMPRESA

Estratègia circular

- Desenvolupament del mapa de fluxos de materials i recursos

- Desenvolupament eina cost del cicle de vida

- Identificació de recirculacions i oportunitats de millora de la competitivitat.

- Avaluació de l’impacte de les recirculacions i oportunitats de millora

- Anàlisi de riscos a curt i mitjà termini

- Tendències del sector i tendències legislatives

- Instruments de finançament

- Línies estratègiques cap a l’Economia Circular.

7-8

4-5 mesos

5.950 €

MITJANA EMPRESA

Associacions

- Identificació d’oportunitats de millora de la competitivitat per als associats

- Anàlisi de riscos a curt i mitjà termini

- Tendències del sector i tendències legislatives

- Instruments de finançament

- Línies estratègiques cap a l’Economia Circular

4

4-6 setmanes

3.500 €

ASSOCIACIONS

 

 

FASE B: Desplegament circular

Implementació de les estratègies desenvolupades en Fase A, a través de:

  • Acompanyament d’experts per al plantejament, definició i implementació de projectes concrets, d’acord amb les estratègies definides i les oportunitats detectades.
  • Recerca de possible finançament vinculat a la implantació del projecte.

Les principals tipologies de projectes per dur a la pràctica són:

  • Desenvolupament del model de negoci circular.
  • Ecodisseny de productes, serveis o processos.
  • Desenvolupament de nous productes i serveis circulars.

Cost: pressupost ad hoc en cada cas.

 

És un servei de:

www.pimec.org
Viladomat 174, 08015 Barcelona
Tel. 93 496 45 00

Segueix-nos TW LI FB FL YO