Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Punt d'Atenció a l'Emprenedor
Novetats

Autònoms PIMEC és Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Autònoms PIMEC, en la seva qualitat d’organització més representativa d’autònoms a Catalunya, actua de manera gratuïta com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE). 

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor s’encarreguen d’impulsar el negoci de les empreses des d’abans de la seva constitució. Faciliten la posada en marxa de noves iniciatives, l'inici efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’assessorament, d'informació, tramitació de documentació, constitució d’empreses, formació i suport al finançament. 

Els serveis que prestem des del punt PAE d’Autònoms de PIMEC als emprenedors són els següents: 

1. Informació i assessorament sobre les característiques i els aspectes legals, mercantils i fiscals més destacables referents a la constitució d’empreses, sistemes de tramitació i normativa aplicable de les següents formes jurídiques: 

  • Societats Limitades de Nova Empresa (SLNE). 
  • Societats de Responsabilitat Limitada (SRL). 
  • Societats Limitades de Formació Successiva (SLFS). 
  • Societats Civils. 
  • Empresaris Individuals (Autònoms). 
  • Emprenedors de Responsabilitat Limitada. 
  • Comunitats de Béns. 

2. Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte i sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc. 

3. Constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). 

Per realitzar l’alta, s’haurà de facilitar a PIMEC una sèrie d’informació referent a l’empresa; dades personals del titular, dades de la societat, dades de socis i treballadors, informació de l’activitat empresarial que es pretén fer, aspectes fiscals i mercantils, així com l’aportació dels documents pertinents necessaris per a la seva constitució.  

4. Alta autònoms mitjançant el CIRCE, sistema que facilita la creació de la vostra empresa a través d'acords i comunicacions amb tots els organismes i administracions que intervenen en el procés, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). 

5. Cessament d’activitat mitjançant el sistema de tramitació telemàtica (Autònoms, SLFS, SLNE, SRL) 

 

El Punt PAE també disposa d’una eina d’autogestió de salut empresarial, que mitjançant un qüestionari ajuda a realitzar una avaluació del negoci.

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
In-company
Consultes telefòniques
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.