Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica

Energia elèctrica
PIMEC et permet evitar la prescripció de l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica i demanar-ne la devolució

Davant els recursos presentats per alguns contribuents, el Tribunal Suprem dubta ara de la legalitat de l’impost i ha formulat una consulta al Tribunal Constitucional per tal d’aclarir si pot constituir un cas de doble imposició amb l’Impost d’Activitats Econòmiques.

En cas que el Tribunal Constitucional es pronunciés en contra de l’impost, probablement s’haurien de retornar els diners. Es podrien donar dues situacions:

  • Que es retorni l’import pagat a tots els contribuents. En aquest cas, no caldria fer res.
  • Que es retorni l’import pagat només als contribuents que hagin recorregut l’impost. Els altres contribuents podrien recórrer per les autoliquidacions no prescrites. En aquest cas:

Per evitar la prescripció de les quantitats liquidades i poder-les recuperar, PIMEC posa a disposició dels seus associats un servei d’acció preventiva que cobreix aquesta contingència.

Si sou contribuents d’aquest impost contacteu, indicant nom de l’empresa i persona de contacte, amb:

Esther Coch

Secretària Polítiques Sectorials

ecoch@pimec.org

Tel: 93 496 45 68

 

L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica, figura tributària creada per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.

Aquesta figura tributària es va configurar com un impost directe i de naturalesa real. El fet imposable és la creació i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica en qualsevol tipus d’instal·lació de producció d’aquest tipus d’energia (tant les del règim ordinari com del règim especial). Els obligats tributaris són les persones, físiques o jurídiques, que realitzin la producció i incorporació al sistema d’energia elèctrica. El tipus és del 7% i es liquida amb el model 583, Impost sobre el valor de la producció  d’energia elèctrica. Autoliquidació.

 

<-- Torna a la pàgina principal de Suport Institucional

 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Consultes telefòniques
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.