Suport Institucional

Accés i tràmits amb el sector públic, sectorials, comissions, estudis, autònoms i joves formen part del nostre objectiu i tasca diària

Suport Institucional

Dins de l'àmbit dels nostres serveis institucionals abastem dia a dia:

 • Us assessorem i acompanyem per accedir i realitzar tràmits amb el sector públic.
 • Participem, influenciem i impulsem polítiques en benefici de les pimes i autònoms de Catalunya, a través de la nostra presència en més de 400 taules de negociació.
 • T’oferim assessoria a gremis i associacions, servei de negociació i ajust a convenis col·lectius (conflictes laborals), i servei d’estudis a través de l'Observatori de la pimec.
 • Defensa i representació d’àmbits concrets a través de les nostres Comissions i Sectorials, i de col·lectius específics, com són Autònoms PIMEC i PIMEC Joves
Concretament: 
 
> Servei d'accés a la contractació pública. La nova llei de contractes del sector públic comporta certes canvis que, a partir del 9 de setembre de 2018, obliguen a les empreses a disposar de signatura electrònica, estar inscrites a registres electrònics, o gestionar factures electròniques, entre d’altres. Des de PIMEC t’assessorem i acompanyem per a realitzar els tràmits administratius necessaris per tal de complir amb dites obligatorietats. 
 
Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica. PIMEC et permet evitar la prescripció de l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica i demanar-ne la devolució.
 
> Serveis a gremis i associacions

> Serveis a col·lectius, autònoms i joves

> Sectorials i Comissions
 • PIMEComerç: Vetllem per la competitivitat dels comerços de proximitat arreu del país i defensem els interessos a Catalunya, Espanya i Europa. 
 • PIMEC Agroalimentària: Representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat dins del sector agroalimentari. 
 • PIMEC Formació i Ocupació: Té la missió d’aglutinar empreses que tinguin com a activitat el desenvolupament de formació professional i serveis ocupacionals com ara, entre d’altres, l’orientació o la inserció professional.
 • PIMEC Logística - Clúster de Logística: Actua com a altaveu patronal d’un sector ampli, tradicionalment representat de manera molt limitada a través d’organitzacions del món del transport exclusivament.
 • PIMEC Metall: Aplega les inquietuds i necessitats dels empresaris del sector del metall i dona respostes concretes a la problemàtica específica d'una indústria cabdal dins el teixit empresarial català. 
 • PIMEC Serveis de Salut i Socials: Segueix i valora la política pública en matèria de salut i sanitat, aplegant l’opinió de diferents actors empresarials implicats, com hospitals, laboratoris o farmàcies.
 • PIMEC Turisme: Sectorial que representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat en el sector turístic. 
 • Comissió Economicofiscal: Estudia i valora els impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i local, elaborant estudis i dictàmens, donant informació sobre fiscalitat i emetent posicionaments i opinions. 
 • Comissió d’Energia: Segueix i analitza els costos energètics de les empreses i el funcionament dels mercats elèctrics i d'hidrocarburs a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Elabora estudis i posicionaments que tenen gran impacte en l'opinió pública. 
 • Comissió de Relacions Laborals: Estudia i fa propostes sobre dret laboral, de regulació del mercat de treball, així com d'altres qüestions relacionades (prevenció de riscos laborals, selecció de personal, etc).
 • Comissió de Sostenibilitat: Enfoca la seva tasca a avaluar i opinar sobre les normatives i processos administratius d’inici i canvi d’activitat empresarial, així com en altres càrregues imposades sobre els empresaris per raons mediambientals.
 • Comissió Internacional: Avalua i opina sobre els mecanismes i polítiques de suport a l’exportació i la internacionalització empresarial per part de les administracions i polítiques públiques. També constitueix un fòrum de debat per identificar els mercats exteriors més interessants per a les pimes catalanes.
 • Comissió Dona i Empresa: Promou la igualtat de gènere en el món econòmic i empresarial impulsant el lideratge i el talent femení. 
 
Responsable Institucional
 
 
Antoni Cañete
Secretari General de PIMEC

També et pot interessar

Secretaria de gremis i associacions
La nostra experiència és la millor garantia
Medi Ambient i Responsabilitat Social Corporativa

La nostra Fundació és el cor de PIMEC. Impulsem la gestió moderna i eficient de les empreses a través de la responsabilitat social corporativa i la responsabilitat mediambiental.