Suport Institucional

Accés i tràmits amb el sector públic, sectorials, comissions, estudis, autònoms i joves formen part del nostre objectiu i tasca diària

Suport Institucional

Dins de l'àmbit dels nostres serveis institucionals abastem dia a dia:

 • Us assessorem i acompanyem per accedir i realitzar tràmits amb el sector públic.
 • Participem, influenciem i impulsem polítiques en benefici de les pimes i autònoms de Catalunya, a través de la nostra presència en més de 400 taules de negociació.
 • T’oferim assessoria a gremis i associacions, servei de negociació i ajust a convenis col·lectius (conflictes laborals), i servei d’estudis a través de l'Observatori de la pimec.
 • Defensa i representació d’àmbits concrets a través de les nostres Comissions i Sectorials, i de col·lectius específics, com són Autònoms PIMEC i PIMEC Joves
Concretament: 
 
> Servei d'accés a la contractació pública. La nova llei de contractes del sector públic comporta certes canvis que, a partir del 9 de setembre de 2018, obliguen a les empreses a disposar de signatura electrònica, estar inscrites a registres electrònics, o gestionar factures electròniques, entre d’altres. Des de PIMEC t’assessorem i acompanyem per a realitzar els tràmits administratius necessaris per tal de complir amb dites obligatorietats. 
 
Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica. PIMEC et permet evitar la prescripció de l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica i demanar-ne la devolució.
 
> Serveis a gremis i associacions

> Serveis a col·lectius, autònoms i joves

> Sectorials i Comissions
 • PIMEComerç: Vetllem per la competitivitat dels comerços de proximitat arreu del país i defensem els interessos a Catalunya, Espanya i Europa. 
 • PIMEC Agroalimentària: Representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat dins del sector agroalimentari. 
 • PIMEC Metall: Aplega les inquietuds i necessitats dels empresaris del sector del metall i dona respostes concretes a la problemàtica específica d'una indústria cabdal dins el teixit empresarial català. 
 • PIMEC Tèxtil i Moda: Té la missió d'impulsar les propostes de la patronal en el sector de la moda i la creativitat. 
 • PIMEC Turisme: Sectorial que representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat en el sector turístic. 
 • PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació: Aglutina empreses que tinguin com a activitat el desenvolupament de formació professional i serveis ocupacionals com ara, entre d'altres, l'orientació o la inserció professional. 
 • Comissió Economicofiscal: Estudia i valora els impostos i la fiscalitat estatal, autonòmica i local, elaborant estudis i dictàmens, donant informació sobre fiscalitat i emetent posicionaments i opinions. 
 • Comissió d’Energia: Segueix i analitza els costos energètics de les empreses i el funcionament dels mercats elèctrics i d'hidrocarburs a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Elabora estudis i posicionaments que tenen gran impacte en l'opinió pública. 
 • Comissió de Sanitat: Segueix i valora la política pública en matèria de salut i sanitat, aplegant l'opinió de diferents actors empresarials implicats, com hospitals, laboratoris o farmàcies. Emet opinions i posicionaments públics, a més de relacionar-se amb l'administració catalana i espanyola. 
 • Comissió Laboral: Estudia i fa propostes sobre dret laboral, de regulació del mercat de treball, així com d'altres qüestions relacionades (prevenció de riscos laborals, selecció de personal, etc).
 
Responsable Institucional
 
 
Antoni Cañete
Secretari General de PIMEC

També et pot interessar

Secretaria de gremis i associacions
La nostra experiència és la millor garantia
Medi Ambient i Responsabilitat Social Corporativa

La nostra Fundació és el cor de PIMEC. Impulsem la gestió moderna i eficient de les empreses a través de la responsabilitat social corporativa i la responsabilitat mediambiental.