PEROXFARMA

Descripció: 

Distribuïdor de mascaretes, termòmetres infrarojos, i gels. 

Categoria de productes: 
Altres materials de protecció
Desinfectants
Mascaretes protectores
Material sanitari
Pantalles protectores
Productes: 
Distribuïdor de mascaretes, termòmetres infrarojos, pantalles i gels
Població: 
Barcelona
Territori: 
Barcelona