PAPEL MATIC

Descripció: 

Experts en productes de neteja, higiene i desinfecció.

Categoria de productes: 
Altres materials de protecció
Desinfectants
Productes: 
Distribució de materials de protecció i desinfecció de mans i superfícies.
Població: 
Cornellà de Llobregat
Territori: 
Barcelona