MULLOR

Descripció: 

 Experts en higiene tècnica, serveis de neteja i restauració col·lectiva. 

Categoria de productes: 
Altres materials de protecció
Desinfectants
Productes: 
Neteja i desinfecció amb nebulitzador
Població: 
Barcelona
Territori: 
Barcelona