DISTRIBUCIONS J. FERRER

Descripció: 
Estació de desinfecció de mans controlada pels colzes

 

Categoria de productes: 
Desinfectants
Productes: 
Estació de disenfectació.
Població: 
Banyoles
Territori: 
Girona