Subsidi exprés

Subsidi exprés
Novetats
Micro-autònoms

Com a soci de PIMEC pots accedir de manera personal (autònoms) a una cobertura asseguradora de 900 € al mes en el cas d'estar de baixa laboral per malaltia o accident:

  • Persones individuals activament treballant i cotitzant en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, amb empresa micropime sòcia de PIMEC.
  • Tenir entre 18 i 55 anys.

Contacta amb Mediació d'Assegurances i consulta les quotes de Subsidi Exprés.

Avantatges de contractar el servei de subsidi exprés:

  • L'abonament del subsidi és immediat només amb la diagnosi i la certificació de la Seguretat Social, i sense esperar l'alta mèdica.
  • Es requereix declaració de salut reduïda i exclusions de patologies preexistents.
  • La indemnització màxima és de 240 dies segons la determinació de barems, amb una franquícia de 30 dies.
  • Opció de contractar de manera complementària la cobertura dels primers 30 dies. Des de 6,02€ al mes addicionals.
  • Possibilitat de doblar la cobertura a 1.800 € al mes.

A més inclou:

  • Assistència sanitària a l'estranger fins a 10.000 €.
  • Transport sanitari a partir dels 25 km des del domicili.

Amb la garantia de Mútuacat i PIMEC.

Per a més informació i tarifes, contacta amb Mediació d'assegurances.

Les condicions de la cobertura estan subjectes a la normativa de contractació de Mútuacat i han de ser completades i interpretades en funció del reglament del producte Subsidi Exprés.

 

<<Tornar a la pàgina principal de serveis d'assegurances

 

*PIMEC MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES” és un servei ofert a través de “PIMEC”, i és operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,La Confederació Empresarial “PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA" (“PIMEC”), actua com a col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., NIF B–63.832570,  inscrita al Registre de Mediadors de la DGSFP, número de registre J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol. Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Consultes telefòniques