Subsidi exprés

Subsidi exprés
Novetats
Micro-autònoms

Com a soci de PIMEC pots accedir de manera personal (autònoms) a una cobertura asseguradora de 900 € al mes en el cas d'estar de baixa laboral per malaltia o accident:

  • Persones individuals activament treballant i cotitzant en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, amb empresa micropime sòcia de PIMEC.
  • Tenir entre 18 i 55 anys.

Contacta amb Mediació d'Assegurances i consulta les quotes de Subsidi Exprés.

Avantatges de contractar el servei de subsidi exprés:

  • L'abonament del subsidi és immediat només amb la diagnosi i la certificació de la Seguretat Social, i sense esperar l'alta mèdica.
  • Es requereix declaració de salut reduïda i exclusions de patologies preexistents.
  • La indemnització màxima és de 240 dies segons la determinació de barems, amb una franquícia de 30 dies.
  • Opció de contractar de manera complementària la cobertura dels primers 30 dies. Des de 6,02€ al mes addicionals.
  • Possibilitat de doblar la cobertura a 1.800 € al mes.

A més inclou:

  • Assistència sanitària a l'estranger fins a 10.000 €.
  • Transport sanitari a partir dels 25 km des del domicili.

Amb la garantia de Mútuacat i PIMEC.

Per a més informació i tarifes, contacta amb Mediació d'assegurances.

Les condicions de la cobertura estan subjectes a la normativa de contractació de Mútuacat i han de ser completades i interpretades en funció del reglament del producte Subsidi Exprés.

*PIMEC actua en la seva qualitat de col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS S.L. amb NIF B63832570, clau DGSFP J2495 i pòlissa de Responsabilitat Civil i capacitat financera d’acord amb la Ley 26/2006 de 17 de juliol. La cobertura asseguradora contemplada en el present resum ha estat objecte de la pertinent anàlisi objectiva realitzada per Pyme Mediación, Correduria de Seguros, SL que és qui intermèdia la mateixa.
Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Consultes telefòniques