PIMEC Ciberriscos

PIMEC Ciberriscos
Novetats

Assegurança de ciberriscos: la seguretat cibernètica del teu negoci 

Els ciberriscos s'han convertit en una de les principals preocupacions de totes les organitzacions i professionals, especialment després dels atacs maliciosos i dels casos d'extorsió soferts en els últims anys. La indústria 4.0 ve acompanyada d'un alt grau de digitalització tant dels sistemes com dels processos industrials, un creixement que és directament proporcional a l'increment del risc. Durant el 2018 el 87% de les empreses han estat víctimes de ciberatacs, greuges o danys produïts pel mal ús de les noves tecnologies. 

 

Si estàs interessat a analitzar els riscos cibernètics als quals pots estar exposat i rebre una proposta personalitzada sense compromís, truca al 900 10 49 68

 

Per què hem de plantejar-nos la contractació d'una assegurança de ciberriscos que redueixi el risc i les pèrdues?

Totes les empreses, fins i tot les més petites, estan exposades als riscos cibernètics. Totes gestionen dades de caràcter personal, depenen de sistemes informàtics i xarxes, contracten serveis a tercers i en el núvol, generen i protegeixen la seva propietat intel·lectual i, a més, estan subjectes al compliment d'una normativa sectorial, local, nacional i europea. Per aquestes raons qualsevol empresa ha de prendre les mesures necessàries per preservar la seva competitivitat i supervivència davant de possibles incidents cibernètics.

 

Tot i que els danys poden venir de fora, de vegades també es poden generar des de la nostra pròpia empresa i no només per actes malintencionats d'algun dels nostres empleats, sinó també per errors involuntaris.

Exemple d'un sinistre de causa interna relacionat amb la protecció de dades personals i els riscos informàtics: una empresa decideix enviar un correu massiu informant tots els seus clients d'un canvi de domicili. Per un error de la persona encarregada d'enviar la comunicació, aquesta es fa arribar mitjançant un correu electrònic amb còpia oberta a tots els destinataris (en lloc de fer una "còpia oculta" o d’acudir a altres sistemes més segurs). No passen dos dies que l’empresa comença a rebre reclamacions de clients que han comprovat com multitud de desconeguts són coneixedors que ells utilitzen els serveis d'aquesta empresa, cosa que no desitjaven de cap manera.

És per això que és de vital importància seguir aquests consells per a la prevenció

Per cobrir els riscos cal contractar una assegurança de ciberriscos que pugui indemnitzar les pèrdues al més aviat possible. Aquestes són algunes de les cobertures que pot oferir una assegurança de ciberriscos:

  • Un servei tècnic d’actuacions immediates i de contingència.
  • Recuperació de dades.
  • Pèrdues per interrupció del negoci.
  • Responsabilitat per accident: a tercers, a organismes reguladors, per publicacions a internet, sancions per industries PCI, assumir la defensa jurídica i pagament de fiances.
  • Incidents de ciberextorsió.
  • Frau cibernètic.

 

PIMEC Ciberriscos és una mesura de protecció que s'ha tornat imprescindible per a qualsevol empresa, però encara ho és més que prenguis mesures de prevenció, com disposar d'una ciberalarma 24/7. Consulta el servei amb preus per a pimes i persones autònomes. 

 

Si estàs interessat a analitzar els riscos cibernètics als quals pots estar exposat i rebre una proposta personalitzada sense compromís, truca al 93 496 45 00

 

<<Tornar a la pàgina principal de serveis d'assegurances. 

 

*PIMEC MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES” és un servei ofert a través de “PIMEC”, i és operat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. La Confederació Empresarial “PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA" (“PIMEC”) actua com a col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., NIF B–63.832570, inscrita al Registre de Mediadors de la DGSFP, número de registre J-2.495, pòlissa de RC i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol. Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona.

 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Consultes telefòniques
Online