Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible - Programa MOVES II

Oberta la convocatòria per optar als ajuts del Programa MOVES II. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de setembre de 2021.

Enguany ha entrat en vigor la Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d'aquesta resolució:

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I del Reial Decret 569/2020 :

 • Actuació 1: Adquisició de vehicles d'energies alternatives.
 • Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.
 • Actuació 4: Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball. En aquesta actuació s'inclouen les següents mesures subvencionables:
  • Actuacions que facilitin l'accés al centre de treball a peu o en bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris...).
  • Disposició de línies específiques de transport col·lectiu i busos llançadora a centres de treball o activitat.
  • Actuacions per facilitar i fomentar l'ús del transport públic o col·lectiu.
  • Plataformes i sistemes de vehicles compartits.
  • També es podrà subvencionar el cost de redacció del Pla de Desplaçament d'Empresa si va acompanyat de la implantació d'una o diverses actuacions.

 

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris/àries de les actuacions 1 i 2:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.

b) Les persones físiques majors d'edat.

c) Les comunitats de propietaris.

d) Les persones jurídiques.

e) Entitats locals i el sector públic institucional.

En el cas de les actuacions 3 i 4 ho seran tots els anteriors a excepció dels apartats b i c.


QUANTIA
S'inclou en l'annex III del Reial Decret 569/2020 per a cadascuna de les actuacions subvencionables.

TERMINIS
- Sol.licitud:

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o com a màxim 12 mesos després de la publicació de la convocatòria.


- Execució:
12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d'atorgament de l'ajut.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a esgotar el pressupost disponible.
No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda.

DES DEL DEPTARTAMENT DE MEDI AMBIENT US AJUDAREM, ESPECIALMENT EN:
L'Actuació 1: Assessorament en la tria del vehicle/combustible que més s'ajusti a les vostres necessitats.
L'Actuació 4: Acompanyar-vos en l'elaboració d'un Pla de Desplaçament d'Empresa.

Adjuntem l'enllaç web al Reial Decret 569/2020, on podeu consultar l'annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l'annex III (Quantia de les ajudes).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.