Guia d'Obligacions en Matèria d'Igualtat

La igualtat d'oportunitats és un dret universal reconegut per totes les societats democràtiques, relacionat amb la dignitat i llibertat humanes.