Ajuts per a inversions en eficiència energètica

Ajuts per a inversions en eficiència energètica

Aprofita els nous ajuts econòmics per a inversions en eficiència energètica per a empreses.

 

Enguany s’ha publicat la Resolució EMC/3239/2019, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial.

 

OBJECTIU DEL PROGRAMA

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

 

QUANTIA

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden arribar a una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i un import màxim d’inversió elegible per sol·licitud de 8.000.000 euros.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica se centren en dues tipologies:

  • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 euros.

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions per altres que utilitzin tecnologies d’alta eficiència energètica, per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.

  • Implantació de sistemes de gestió energètica, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 euros.

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

El sistema de gestió energètica és la part del sistema de gestió d’una organització dedicada a desenvolupar i implantar la seva política energètica, així com a gestionar aquells elements de les seves activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús de l’energia (aspectes energètics).

 

BENEFICIARIS

Empreses que tinguin la consideració de PIME o de gran empresa del sector industrial amb CNAE 2009 (del 07 al 39, excepte els epígrafs 12 i 34).

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de l’ajuda.

 

RÈGIM REGLAT

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

TERMINIS

  • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o, com a màxim, el 31 de desembre de 2020.
  • Execució: 24 mesos des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut. La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 6 mesos a comptar des de la sol·licitud.

 

Des de l’Àrea de Medi Ambient us ajudarem a:

  1. Analitzar que l’actuació que voleu fer encaixi en aquesta línia d’ajuts.
  2. Executar aquestes actuacions.
  3. Tramitar els papers per a sol·licitar l’ajut.

 

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Medi Ambient i RSC

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.