Ajuts per a inversions en eficiència energètica

Aprofita els nous ajuts econòmics per a inversions en eficiència energètica per a empreses.

 

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 263/2019, de 12 d’abril, pel qual es regula el Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica a les PIMES i grans empreses del sector industrial.

Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i, a Catalunya, l’Institut Català d’Energia n’és l’òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini no inferior a 2 mesos ni superior a 4 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquest Reial Decret:

 

OBJECTIU DEL PROGRAMA

L’objectiu d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.

 

QUANTIA

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden arribar a una quantia màxima del 30% de la inversió elegible.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica se centren en dues tipologies:

  • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Implantació de sistemes de gestió energètica.

      

REQUISITS

En les convocatòries anteriors es fixava un mínim d’inversió que es detallarà quan es publiqui la convocatòria.

 

BENEFICIARIS

Empreses que tinguin la consideració de PIME o de gran empresa del sector industrial amb CNAE 2009 (del 07 al 39, excepte els epígrafs 12 i 34).

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

 

RÈGIM REGLAT

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

TERMINIS

  • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació, o com a màxim el 31 de desembre de 2020.
  • Execució: 24 mesos des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut. El termini per a la notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar durant 6 mesos a comptar des de la sol·licitud.

 

Des de l’Àrea de Medi Ambient us ajudarem a:

  1. Analitzar que l’actuació que voleu fer encaixi en aquesta línia d’ajuts.
  2. Executar aquestes actuacions.
  3. Tramitar els papers per a sol·licitar l’ajut.

 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online