Ajudes per a projectes d’inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable

Novetats

Oberta la convocatòria per optar als ajuts destinats a projectes d’inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2020.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta línia d'ajuts:

 

1. Actuacions subvencionables

Projectes d'inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable i en instal·lacions de gasos renovables, inclosos en els següents tipus d'actuacions vinculats a energies renovables situades a Catalunya.

 

Font d'energia

 

Tipus actuació

Àmbit d'aplicació

Límit potència nominal (KW)

Biomassa

Calderes de biomassa de baixa potència

Indústria

500 ≤ P ≤ 3.000

Geotèrmia o hidrotèrmia

Geotèrmia o hidrotèrmia

Serveis o indústria

50 ≤ P

 

Solar Tèrmica

 

 

Solar Tèrmica sense concentració 50-100 KW

Serveis o indústria

50 ≤ P <100

Solar Tèrmica sense concentració ≥ 100 KW

 

P ≥ 100

Gasos Renovables

Biometà (incloent només depuració)

 

Amb independència de la seva potència

Biogàs + Biometà ( incloent producció de biogàs i la seva depuració)

Biomassa, Geotèrmia o Hidrotèrmia, Solar Tèrmica i Gasos Renovables

Xarxes de calor i/o fred

N/A

 

2. Beneficiaris.

  • Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els   requisits establerts en l'article 6 i les obligacions recollides en l'article 7 de les bases reguladores.
  • Les empreses de serveis energètics
  • Les comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques

 

3. Import subvencionable.

El pressupost subvencionable màxim serà de 50.000.000 euros per projecte.

L'ajuda total concedida, expressat en €, no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa per projecte.

 

4. Modalitat de l’ajuda

Les ajudes que s’atorguin consistiran en una subvenció a fons perdut que l’òrgan condecent podrà avançar al beneficiari a fi de facilitar el finançament dels projectes.

 

5. Avaluació i selecció de les sol·licituds

Es realitzarà en règim de concurrència competitiva a partir de la documentació aportada pel sol·licitant en la fase de presentació de sol·licituds.

L'avaluació de les sol·licituds es realitza seguint els següent criteris de valoració: criteri econòmic, viabilitat administrativa, externalitats positives: tècnic- econòmic, externalitats positives: organitzatiu i externalitats positives: social-ambiental.

 

6. Terminis.

  • Sol·licitud : El termini de presentació de les sol·licituds, està obert fins al 30 de novembre de 2020.
  • Execució accions : Les actuacions no podran iniciar-se abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda per part del beneficiari. Han d'estar completament finalitzades abans del 30 de juny de 2023.
  • Justificació accions: La justificació de les despeses finançables haurà de finalitzar abans del 30 de setembre de 2023.

 

Adjuntem l’enllaç a l’Ordre TED/765/2020 on hi podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Art.24) i l’avaluació i selecció de les sol·licituds (Art.25) i també l'extracte de la Resolució del 17 de setembre

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.