Ajudes per a projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable

Novetats

Oberta la convocatòria per optar als ajuts destinats a projectes d'inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2020.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats d’aquesta línia d'ajuts:

 

1. Actuacions subvencionables

Projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció, permetent l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals, inclosos en els següents tipus d'instal·lacions vinculats amb energies renovables situades a Catalunya.

 

Font d'energia

 

 

Tipus actuació

Àmbit d'aplicació

 

Límit potència instal·lada

 

 

Gasos Renovables / Biogàs

 

 

Biogàs agroindustrial o industrial (generació i aprofitament elèctric)

 

Amb independència de la seva potència

 

 

Solar Fotovoltaica

 

Fotovoltaica Autoconsum AMB emmagatzematge

Serveis o indústria

 

 

100 KW ≤ P < 500KW

 

 

 

Fotovoltaica Autoconsum SENSE emmagatzematge

 

 

Solar Fotovoltaica i Eòlica

 

Comunitats d'Energies Renovables o altres modalitats de comunitats energètiques

 

El límit de potència serà el valor més alt, entre els límits establerts per a cada actuació del projecte, segons els valors de la taula de l'apartat b) de la convocatòria.

 

 

2. Beneficiaris.

  • Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que compleixin amb els   requisits establerts en l'article 6 i les obligacions recollides en l'article 7 de les bases reguladores.
  • Les empreses de serveis energètics
  • Les comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques.

 

3. Import subvencionable.

El pressupost subvencionable màxim serà de 50.000.000 euros per projecte.

L'ajuda total concedida, expressat en €, no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa per projecte.

 

4. Modalitat de l’ajuda

Les ajudes que s’atorguin consistiran en una subvenció a fons perdut que l’òrgan condecent podrà avançar al beneficiari a fi de facilitar el finançament dels projectes.

 

5. Avaluació i selecció de les sol·licituds

Es realitzarà en règim de concurrència competitiva a partir de la documentació aportada pel sol·licitant en la fase de presentació de sol·licituds.

L'avaluació de les sol·licituds es realitza seguint els criteris de valoració següents: criteri econòmic, viabilitat administrativa, externalitats positives: tècnic- econòmic, externalitats positives: organitzatiu i externalitats positives: social-ambiental.

 

6. Terminis.

  • Sol·licitud : El termini de presentació de les sol·licituds, està obert fins al 30 de novembre de 2020.
  • Execució actuacions: Les actuacions no podran iniciar-se abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda per part del beneficiari. Han d'estar completament finalitzades abans del 30 de juny de 2023.
  • Justificació actuacions: La justificació de les despeses finançables haurà de finalitzar abans del 30 de setembre de 2023.

 

Adjuntem l’enllaç a l’Ordre TED/766/2020 on hi podeu consultar la documentació que cal presentar amb la sol·licitud (Art.24) i l’avaluació i selecció de les sol·licituds (Art.25) i també l'extracte de la Resolució de 17 de setembre

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Delegacions
Consultes telefòniques
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.