Subvencions per a la contractació

Subvencionats/Bonificats

Places cobertes per aquesta convocatòria.

 

Contracta treballadors abans de l'1 de juliol de 2018 i rep fins a 6.369,30 € de subvenció.

Tens pensat incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa de nou el programa 30 Plus que subvenciona la contractació de nous treballadors/es.

Programa 30 Plus

Beneficis per a les empreses:

 • Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2017 (707,70 € a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 6.369,30 €). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.
 • Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.
 • Formació gratuïta a càrrec de PIMEC als nous contractats/-des.

Quins requisits han de reunir els nous treballadors o treballadores?

 • Tenir mínim 30 anys.
 • Nivell formatiu baix, preferentment.
 • Estar en situació de desocupació abans d'iniciar la relació laboral.

Les característiques del programa:

 • Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador d'entre 6 i 9 mesos mínim en contracte eventual o indefinit.
 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 • La persona contractada ha de participar en una formació d'entre 60 i 150 hores, organitzada per PIMEC, fora d'horari laboral i sense cap cost per a l'empresa. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a a la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).
 • Els perfils professionals definits en aquest programa poden ser: administratius/ves, personal de comerç i atenció al client, logística o manipulació.

Requisits principals per sol·licitar l'ajut econòmic:

 • L'empresa o persona autònoma contractant ha d'estar ubicada a Catalunya.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, o acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre"

soc
        
Generalitat de Catalunya
          
Ministerio de empleo

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques