Prevenció de riscos laborals, protecció de dades i estrangeria

Prevención de riesgos laborales, protección de datos y extranjería

ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Servei de prevenció 

 • Cursos bàsics de prevenció de riscos laborals online (30/50 hores)

 • Seguretat de la maquinària (adequació al RD.1215/97, check-lis, marcatge CE...)

 • Plans d'autoprotecció

 • Coordinació d'activitats empresarials

 • Auditories PRL

 • Tràmits REA: renovació, inscripció

Contacte àrea de prevenció de riscos laborals: Itziar Ruedas - iruedas@pimec.org

NOU SERVEI DE PRL! GESTIÓ DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

A PIMEC hem creat un gestor de documentació de coordinació d'activitats empresarials (CAE) en matèria de PRL.

Aquest projecte es basa en l’experiència i professionalitat dels gestors de la plataforma, donant gran flexibilitat a les necessitats de cada empresa. El seu format es pot adaptar, no tan sols al tipus i grandària de les empreses, sinó que també al tipus de feina encarregada i a les característiques del treballadors.

Amb aquest nou servei volem facilitar i racionalitzar la veritable utilització de la coordinació empresarial i fer que en tot moment estiguin disponibles les documentacions i informes necessaris.
Juntament amb el gestor documental oferim la realització d’informes del grau de compliment per part de les empreses contractades o subcontractades tant en obra com en serveis.
 
 

ÀREA DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Elaboració de tota la documentació necessària
 • Inscripció al Registre General de Protecció de Dades
 • Proposta de les mesures a adoptar i formació per als responsables dels fitxers
 • Auditoria en protecció de dades a la teva empresa
 • Servei de comunicació registral

Contacte àrea de protecció de dades: Gemma Soro - gsoro@pimec.org 

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) 

NOVETAT! Test d'Autodiagnosi. Ja has adaptat la teva empresa a la Nova Llei de Protecció de Dades?

 

ÀREA D'ESTRANGERIA

 • Contractació d'estrangers en origen
 • Contingen (genèric, selecció de país d'origen, nominatiu)
 • Tramitacions de permisos de treball i residència
 • Informació sobre els tipus de permisos
 • Informació sobre autoritzacions de treball

Contacte àrea d'estrangeria: Itziar Ruedas - iruedas@pimec.org

 

<-- Torna a la pàgina principal dels serveis de Gestió del talent

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.