RelleuPime

RelleuPime
Subvencionats/Bonificats

La necessitat de passar testimoni a l’empresa

RelleuPime s’emmarca dins la fase de CANVI de l’empresa, quan és necessari un pla de continuïtat del negoci.

El programa està pensat per a aquells empresaris que tenen la necessitat de passar el testimoni de l’empresa.

És una fase d’alt risc per a l’empresari i una oportunitat per organitzar un relleu de la manera més òptima a les persones més adequades i en el temps necessari. L’objectiu és donar continuïtat a l’empresa i que aquesta en cap cas s’hagi de liquidar i tancar en el futur per falta de continuïtat.

El programa RelleuPime consisteix en una diagnosi de la situació de l’empresa o negoci. A partir d’aquesta anàlisi i segons les conclusions que se’n derivin, es proposaran a l’empresa les accions més convenients a implementar per aconseguir amb èxit el seu objectiu.

RelleuPime, què és?

  • Es tracta d’un acord consensuat, d’un marc de les relacions entre empresa i successors i entorn (familiar o no), signat entre els participants socis d’una empresa.
  • El procés d’elaboració fins a arribar a un pacte és tan important com el resultat final.
  • Vol assegurar la continuïtat del negoci (en mans de la família, si és possible), garantint la unitat, l’harmonia, els valors empresarials, fundacionals, o els criteris de rendiment econòmic.
  • És un codi de conducta personal i social, un exercici d’autoregulació.
  • Fixa amb antelació les futures regles del joc participants/família-empresa.
  • No hi ha un format estàndard, és convenient que quedi establert per escrit i signat.

​Vols més informació? Entra a relleupime.org i consulta el programa i la xarxa d'Ajuntaments que ja ens donen suport!

 

Import del servei bonificat per PIMEC al 75%

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
In-company
Consultes telefòniques
 

També et pot interessar

Accelera el creixement
Dóna un impuls a la teva pime i sigues més competitiu