Servei de suport a la viabilitat empresarial

Novetats

Amb la voluntat de donar suport a l’opció de la viabilitat de tots els negocis, analitzem la situació des del punt vista legal, t’assessorem i duem a terme les actuacions jurídiques que calguin per a la reestructuració de la teva empresa.

 

Aquest servei va orientat a oferir un suport, des d’un punt de vista legal, respecte de l’impacte que la crisi de la Covid-19 ha provocat i està provocant en les empreses i empresaris, així com a oferir una visió a curt i mitjà termini dels efectes col·laterals que aquest impacte pot tenir:

  • en l’activitat ordinària de l’empresa,
  • en la seva organització,
  • en la seva liquiditat, solvència i pactes amb creditors,
  • i en la possibilitat de fer front al compliment de les seves obligacions. 

 

L’impacte de la crisi sanitària, i de la declaració de l’estat d’alarma, ha provocat un canvi en la forma de fer de moltes empreses, i és important tenir una visió a curt i mitjà termini sobre el futur de l’activitat per poder implementar mesures adequades.

El recurs a l’endeutament i a moratòries per poder sortir de la situació, la reorganització del treball i altres mesures que s’estan portant a terme durant la vigència de l’estat d’alarma poden ser insuficients. Una vegada es vagi reiniciant l’activitat, en caldran de noves per equilibrar els efectes de la crisi pel que fa a escenaris de tancament, a restriccions a l’hora de desenvolupar l’activitat, i a l’evident descens de la facturació.

Programa del servei:

  1. Assessorament jurídic a l’empresari en la situació actual.
  2. Anàlisi, des d’un punt de vista jurídic, de l’endeutament, les càrregues fiscals i laborals, i de l’impacte de la crisi sanitària en la seva activitat (enllaç).
  3. Proposta d’unes mesures o pla d’actuació a curt/mitjà termini. Elaboració d’un informe de situació i de propostes d’actuació.
  4. També s’analitzarà la repercussió d’un escenari concursal i les opcions que aquest escenari presenta per evitar el tancament.
  5. Implementació de les mesures, si escau.

 

<-- Torna a la pàgina principal d'Assessoria Jurídica

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online