Servei de consultoria per a revisió i legalització de llibres de la societat

llibres-comptables-mercantil

Totes les empreses han de portar obligatòriament una sèrie de llibres comptables i societaris que hauran de ser legalitzats al REGISTRE MERCANTIL.

Quines obligacions tinc com a societat mercantil?

 

Segons l’art. 26 codi comerç, totes les societats mercantils tenen l’obligació de portar un llibre d’actes amb almenys el següent contingut:

 • Tots els acords de les Juntes generals i especials i acords dels òrgans col·legiats de la societat.
 • Dades relatives a la convocatòria i la constitució de l’òrgan.
 • Resum dels assumptes tractats.
 • Intervencions de les quals s’hagi sol·licitat constància
 • Acords adoptats.
 • Resultats de les votacions.

 

A més, la llei de societats de capital estableix per a cada forma social el següent:

 • SOCIETATS LIMITADES: Llibre-registre de socis
 • SOCIETATS ANÒNIMES: Llibre-registre d’accions nominatives
 • SOCIETATS UNIPERSONALS: Llibre-registre de contractes entre el soci únic i la seva pròpia societat.

 

Un SERVEI DE CONSULTORIA  d'una hora per resoldre els dubtes més importants en aquesta matèria. Implementar la normativa correctament pot:

 • evitar elevades sancions econòmiques per part de les autoritats de protecció de dades.
 • Disminuir el risc de patir una fuita de dades personals, per exemple, derivada d'un ciberatac.
 • Incrementar la nostra imatge i reputació de marca davant dels nostres clients, en respectar el seu dret fonamental a la privacitat.

 

T’OFERIM UN SERVEI INTEGRAL QUE CONSISTEIX EN:

 • 1 hora de consultoria per fer una revisió dels llibres i veure si compleixen amb la normativa.
 • Actualització de llibres de soci i accions nominatives, llibre-registre de contractes i societats unipersonals, i llibres d’actes, així com la seva legalització al REGISTRE MERCANTIL.

 

Si desitges més informació, truca’ns i te n’informarem.

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
In-company
Consultes telefòniques
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.