Segona oportunitat

Novetats

Coneixes aquesta eina jurídica? Serveix per demanar l’exoneració dels deutes que puguin arrossegar les persones, siguin empresàries o no.

 

El mecanisme de la segona oportunitat es configura com una eina jurídica molt efectiva dirigida a l’exoneració dels deutes de les persones físiques. Poden tenir-hi accés:

  • les persones físiques empresàries - autònomes -,
  • les persones físiques que no ho són però que poden arrossegar deutes derivats de la seva condició de particular, i també deutes vinculats a un passat en què van desenvolupar una activitat econòmica, o com a responsables de deutes d’una persona jurídica de la qual han estat socis o administradors.

 

La finalitat d’aquest procediment es poder alliberar el deutor persona física dels deutes a què no pot fer front, i així poder començar de zero, és a dir, garantir un nou inici, un fresh start.

>> Per a poder tenir un primer anàlisi de la situació d'endeutament, a la que poguessis estar exposat/ada, realitza aquest test (clica aquí)

 

Com funciona?

Per poder aconseguir l’exoneració dels deutes al 100%, és aconsellable iniciar ‒prèviament al procediment judicial‒ un procediment de mediació per intentar arribar a un acord amb els creditors.

Posteriorment, el procediment passa a ser judicial i desemboca en una resolució en què el Jutjat, si es reuneixen els requisits, acorda l’exoneració del passiu que aquell deutor no ha pogut satisfer. L’exoneració pot ser automàtica sense cap tipus de condició, o provisional, esdevenint aquesta última definitiva una vegada sotmès el deutor a un pla de pagaments que aprova el Jutjat, i que està sotmès a uns criteris que es basen en la bona fe i en la capacitat econòmica real del deutor.

 

Com et podem ajudar?

Des del Departament Jurídic de PIMEC t’oferim l’assessorament jurídic i acompanyament en el procediment d’aplicació de l’exoneració del passiu insatisfet a les persones físiques, tant en l´àmbit extrajudicial –iniciant i acompanyant el deutor en el procediment de l’acord extrajudicial de pagaments– com en l’àmbit judicial, portant la direcció lletrada del mateix davant del Jutjat i l’administració concursal, i sol·licitant l’exoneració del passiu insatisfet.

En concret, el servei engloba:

  • Anàlisi de la situació econòmica i patrimonial del deutor. Anàlisi del tipus de passiu no satisfet i dels actius del deutor.
  • Assessorament jurídic en el procediment d’inici d’expedient d’acord extrajudicial de pagaments. Sol·licitud de mediador, i assessorament i acompanyament en la proposta de pagaments i a la Junta de Creditors.
  • Assessorament jurídic i direcció lletrada al procediment judicial de concurs consecutiu.
  • Sol·licitud d’exoneració de passiu insatisfet.
  • Confecció de pla de pagaments, en el seu cas.

 

>> Per a poder tenir un primer anàlisi de la situació d'endeutament, a la que poguessis estar exposat/ada, realitza aquest test (clica aquí)

 

 

<-- Torna a la pàgina principal d'Assessoria Jurídica

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Online
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.