Protocol per a la protecció del secret empresarial

Protocol per a la protecció de secret empresarial
Novetats

Per què serveix?

Per oferir mecanismes eficaços de cara a la protecció dels secrets empresarials o qualsevol altra informació que pugui ser considerada confidencial per l’empresa.

D’acord amb la nova llei de secrets empresarials, i la importància de protegir els coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgada (secrets comercials), t’oferim el servei de confecció i implementació del Protocol per a la Protecció dels Serveis Empresarials, que consisteix en acompanyar-te per a:

  1. Anàlisi de l’àmbit d’actuació de l’empresa (estructura, mercat, vessant laboral, etc.).
  2. Identificació d’objectes susceptibles de protecció actual o potencial (tant productes o serveis, com estratègies de mercat,  fets diferencials de la companyia i avantatges competitius).
  3. Identificació de riscos actuals i/potencial que afectin o puguin afectar el secret empresarial.
  4. Implementació de mesures contractuals per la protecció i/o mesures sancionadores o indemnitzatòries en cas de vulneració.

 

El 12 de març de 2019 va entrar en vigor la Llei 1/2019, de 21 de febrer, de Secrets Empresarials, seguint la Directiva del Parlament Europeu de 2016, amb l’objectiu de garantir que la competitivitat de les empreses estigui protegida de manera adient, contra la obtenció, ús i revelació il·lícites de la informació empresarial no divulgada (secrets empresarials). També pretén millorar les condicions i el marc de desenvolupament i l’explotació de la innovació i la transferència de coneixement.

Les empreses gestionem la confidencialitat de certes dades - coneixement tècnic i científic, informació relativa a clients i proveïdors, plans comercials i estudis, o estratègies de mercat -, com a element diferenciador i avantatge competitiu davant la resta de negocis.

No obstant això, estem cada cop més exposats a pràctiques deslleials que persegueixen l’apropiació  indeguda de secrets empresarials, com el robatori, la còpia no autoritzada, l’espionatge econòmic, i ús major de les tecnologies de la informació o la comunicació, que contribueixen a augmentar el risc de tal pràctica.

Protegir-nos davant aquests riscos ha de ser prioritari per a qualsevol negoci, de manera que puguem disposar del Protocol per a la Protecció dels Serveis Empresarials, a banda explorar altres opcions de seguretat com la Ciberseguretat, que des de PIMEC, també t’oferim i et convidem a explorar com a complement.

 

Preu servei: 

  • Microempreses (<10 persones treballadores) = 220€
  • Petites (10 a 50 persones treballadores) = 450€
  • Mitjanes i grans (>50 persones treballadores) = A valorar; pressupost personalitzat. 

 

<-- Torna a la pàgina principal d'Assessoria Jurídica

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.