Minipack d'Igualtat: Protocol d'assetjament sexual i registre retributiu

Novetats

Totes les empreses, independentment de la seva dimensió han de tenir un protocol d’assetjament i un registre retributiu de tota la plantilla. L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a sancions per part de l’administració competent.

 

Oferim el servei d’elaboració d’aquest protocol d’assetjament i del registre retributiu. En què consisteix?

- Elaborar un protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, que ha d’incloure: objectius, compromís institucional, àmbit d’aplicació, definicions, principis rectors i garanties de procediments, drets i obligacions de la direcció de l’empresa i les persones treballadores, mesures de prevenció.

- Un REGISTRE RETRIBUTIU de tota la plantilla, incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs, desglossat per sexe, per cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc de treball o qualsevol altre sistema de classificació professional aplicable a l’empresa. Aquest registre ha de referir-se a la mitjana aritmètica i a la mediana dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials, especificat de manera diferenciada per cada tipus de percepció econòmica indicada.

 

Per a més informació sobre com adaptar-vos a la nova normativa, podeu adreçar-vos al departament jurídic de PIMEC: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org

 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Consultes telefòniques
Online
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.