Co-Resol: Un canal de denúncies segur i confidencial

Recorda que s'acaba el termini per implementar el teu canal de denúncies el pròxim 1 de desembre de 2023.
Novetats

Coneixes l’obligatorietat de tenir un canal de denúncies?

 

El 13 de març de 2023 entra en vigor l’obligació legal empresarial d’establir un règim de protecció per a les teves persones treballadores que volen informar sobre infraccions internes. (Per a més informació sobre la legislació vigent, clica aquí.)

És a dir, les empreses han d’oferir a les seves persones treballadores un sistema que permeti fer les denúncies confidencials internes, i des de PIMEC posem a disposició de les empreses sòcies la solució tecnològica amb unes condicions econòmiques molt beneficioses per als socis de PIMEC: el Canal Co-Resol.

Co-Resol és un canal de denúncies digital segur, confidencial, accessible via app i web, amb plena conformitat amb la legislació i de molt ràpida implementació. (Per a més informació sobre Co-Resol, clica aquí.)

 

Truca’ns i ens posarem en marxa per a implementar-lo!

 

 

Sobre la legislació:

El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la Llei 2/2023, per la qual es regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que transposa a l’ordenament jurídic la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell i que entrarà en vigor el pròxim 13 de març de 2023.

La llei estableix un règim de protecció davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions que comporten infracció normativa d’àmbit nacional i comunitari amb rellevància penal o administrativa.

 

A qui va dirigit:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin contractades 50 o més persones.
 • Persones jurídiques que entrin dins de l'àmbit d'aplicació dels actes de la UE en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient, amb independència del nombre de treballadors.
 • Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions creades pels uns i els altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.
 • Totes les administracions públiques nacionals, regionals o locals amb més de 10.000 habitants.

 

Termini màxim d’implantació:

 • 13 de juny de 2023: Totes les administracions, els organismes, les empreses de 250 o més persones treballadores i altres entitats que hi estiguin obligades, independentment de la seva mida.
 • 1 de desembre de 2023: Les entitats jurídiques del sector privat amb un nombre de treballadors d’entre 50 i 249, així com els municipis de menys de 10.000 habitants.

 

Com ha de ser aquest canal de denúncies o canal intern d’informació:

 • El responsable de la implantació serà l'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada entitat.
 • Designació d'un Responsable del Sistema d'Informació que, de manera natural, si ja existeix, és la figura del Compliance Officer.
 • Pot haver-hi diferents canals, però s’han d’integrar en un sistema que permeti (i només ho pot fer un canal digital):
  • L’anonimat.
  • La confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa.
  • La conformitat amb la legislació de protecció de dades.
 • Obligació de respondre a l'informant en un termini de 7 dies a partir de la recepció del cas i donar-li feedback sobre la resolució dins dels següents 3 mesos.

 

Règim sancionador:

 • Les persones físiques podran ser multades amb una quantia de 1.001€ i fins a 10.000€ per la comissió d'infraccions lleus; de 10.001€ i fins a 30.000€ per la comissió d’infraccions greus, i de 30.001€ i fins a 300.000€ per la comissió d'infraccions molt greus.
 • Les persones jurídiques seran multades amb una quantia de fins a 100.000€ en cas d'infraccions lleus, d’entre 100.001€ i 600.000€ en cas d’infraccions greus, i d’entre 600.001€ i 1.000.000€ en cas d'infraccions molt greus.
 • Possibilitat addicional de:
  • L'amonestació pública.
  • La prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys.
  • La prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de tres anys.

 

Sobre Co-Resol:

A PIMEC tenim la solució per a la teva empresa:

Co-Resol: La teva nova eina digital imprescindible

 

Canal de denúncies digital segur, confidencial, accessible via app i web, amb plena conformitat amb la legislació i de molt ràpida implementació.

I tot això, amb unes condicions econòmiques molt beneficioses per als socis de PIMEC.

En paral·lel, Co-resol és una eina digital que t’ajudarà a millorar la teva imatge de transparència dins la teva organització i davant de clients i proveïdors i, si vols, es pot integrar amb altres canals, com el relacionat amb el protocol de prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe, per exemple.

 

Truca’ns i t’informarem de les ofertes exclusives per als socis de PIMEC.

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Delegacions
Consultes telefòniques
Online
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.