Ajudes per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior

Novetats
Subvencionats/Bonificats

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques continua impulsant la utilització de la propietat industrial per a les empreses espanyoles com una eina d’accés als mercats internacionals. Per això ha donat a conèixer unes ajudes amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses del sector privat que han emprès la recerca de mercats fora d’Espanya.

 

El beneficiari d’aquestes ajudes és la persona amb domicili a Espanya que reuneixi els següents requisits:

  1. sigui persona física
  2. sigui considerat petita i mitjana empresa (PIME)
  3. sigui una gran empresa privada.
  4. sigui una institució privada sense ànim de lucre i sense dependència o vinculació al sector públic.

 

Entre les activitats subvencionades podem destacar:

  • Sol·licitud i recerca de PCT : 3.050€
  • Sol·licitud i recerca de patent europea: 1.485€
  • Examen patent europea: 1.620€
  • Concessió patent europea: 915€
  • Sol·licitud, traducció, entrades en fase nacional
  • Petició d’examen i concessió de les entrades en fase nacional

 

Les activitats objecte de subvenció són aquelles la despesa de les quals s’hagi realitzat entre l’1 de juliol de 2017 i el 31 de desembre de 2018.

 

La data màxima per sol·licitar les ajudes és el 29 de juny de 2019.

 

Realització servei: 

Ens adaptem a les teves necessitats, t'oferim diferents possibilitats perquè puguis utilitzar el servei comodament.

Seu
Online