Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà
Ofimàtica

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

Descripció 

0

Objectius 

Objecius:
- Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

Continguts 

1. Creació i edició d'un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats
2. Representació gràfica dels components d’un full de càlcul
3. Funcions bàsiques en un full de càlcul
4. Gràfics senzills en un full de càlcul
5. Filtres en les dades d’un full de càlcul