Sales 4.0: Domina les vendes: desbloqueja el teu potencial i converteix-te en un venedor estratègic
Vendes i marketing

Sales 4.0: Domina les vendes: desbloqueja el teu potencial i converteix-te en un venedor estratègic

Descripció del curs

Coneix les últimes tècniques de vendes i adquireix habilitats de captació i negociació amb clients per aconseguir el màxim èxit en el món empresarial actual. 

Aprendràs a aprofitar les necessitats i oportunitats que ofereix el mercat, per poder assolir els objectius empresarials, i estaràs preparat per vendre de forma consultiva, dominant tant la venda presencial com la gestió a distància dels clients.

Coneixeràs les últimes tècniques de vendes i adquiriràs les habilitats de negociació avançades per aconseguir el màxim èxit en el món empresarial actual.
A més, sabràs com atendre les necessitats dels clients, que estan cada cop més alineades amb les dels consumidors finals, per oferir un servei excepcional i destacar en el mercat actual.

Objectius del curs

  • Amb aquest curs, et prepararàs per afrontar els reptes actuals del món de les vendes i destacar com un venedor estratègic d'èxit:
  • Crea una estratègia omnicanal efectiva i optimitza l'experiència del client mitjançant la integració de diferents canals de vendes.
  • Domina tant la venda presencial com la remota per superar els desafiaments d'un entorn híbrid en constant evolució.
  • Millora les habilitats d'escolta activa, identifica les necessitats del client i construeix relacions duradores basades en solucions personalitzades.
  • Destaca en el mercat amb una estratègia personalitzada de marca personal i construeix una xarxa de contactes estratègica a través de Linkedin.
  • Genera leads de qualitat i estableix relacions duradores mitjançant l'ús efectiu de Linkedin i les estratègies de Social Selling.
  • Aprofundeix en les tècniques de negociació, domina el maneig d'objeccions i tancament de vendes per obtenir acords reeixits i duradors.

Continguts del curs de Sales 4.0: Domina les vendes: desbloqueja el teu potencial i converteix-te en un venedor estratègic

1. Omnicanalitat i Vendes Integrades
1.1 La importància de l'omnicanalitat en el procés de vendes.
1.2 Creació d'una estratègia de vendes omnicanal efectiva.
1.3 La comunicació omnicanal com a base de la credibilitat de l'empresa.
1.4 Com aprofitar els diferents canals de comunicació per a arribar als teus clients.
1.5 Superant desafiaments en la implementació de l'omnicanalitat.
1.6 Optimitzant l'experiència del client a través d'una estratègia omnicanal.

2. Venda Hibrida i Adaptació a l'Entorn Actual
2.1 La venda híbrida i la seva aplicació en el món actual.
2.2 Estratègies per a maximitzar la venda híbrida: mix ideal de presencial i remot.
2.3 Ús d'eines digitals i tecnologia en la venda híbrida.
2.4 Comunicació efectiva i com generar confiança a través de canals digitals.
2.5 Gestió efectiva de la comunicació i les interaccions en un entorn híbrid.
2.6 Gestió del temps i productivitat en un entorn híbrid.
2.7 Superant desafiaments i aprofitant oportunitats en la venda híbrida.

3. Venda Consultiva

3.1 Conceptes fonamentals de la venda consultiva i el seu impacte en els resultats.
3.2 Millora d'habilitats d'escolta activa i empatia en la venda consultiva.
3.3 Identificació de necessitats del client: problemes i oportunitats.
3.4 Desenvolupament de solucions personalitzades.
3.5 Presentació i demostració efectiva
3.6 Construcció de relacions sòlides i duradores amb els clients.

4. Marca personal i Linkedin (I)
4.1 Construint una marca personal sòlida.
4.2 Importància de la marca personal en l'entorn digital de vendes.
4.3 Definició d'objectius clars per a construir una marca personal efectiva.
4.4 Identificació de la proposta de valor única i diferenciadora.
4.5 Linkedin com la millor xarxa per a fer negocis B2B
4.6 Estratègies per a optimitzar el teu perfil en Linkedin i destacar en el mercat.
4.7 Ús estratègic de paraules clau i optimització de les seccions.
4.8 Construcció d'una xarxa de contactes estratègica i de qualitat en LinkedIn.

5. Linkedin (II) i introducció al Social Selling

5.1 Introducció al Social Selling i la seva importància en el món de les vendes.
5.2 Optimització del perfil de LinkedIn per a potenciar el Social Selling
5.3 Personalització de missatges i comunicació efectiva amb clients potencials.
5.4 Estratègies efectives per a generar leads i establir relacions de qualitat.
5.5 Generació de contingut rellevant i de valor per a atreure el teu públic objectiu.
5.6 Participació activa en grups i comunitats rellevants de LinkedIn.
5.7 Ús d'eines i funcions avançades de LinkedIn per a potenciar el Social Selling.
5.8 Seguiment i gestió efectiva de leads generats en LinkedIn.
5.9 Anàlisi de mètriques i resultats per a mesurar l'impacte de les teves estratègies de Social Selling.

6. Tècniques Avançades de Negociació i Tancament de Vendes
6.1 Estratègies efectives per a negociar i tancar acords reeixits.
6.2 Anàlisi i preparació prèvia a la negociació.
6.3 Tècniques de comunicació efectiva.
6.4 Identificació de punts clau i maneig d'objeccions durant la negociació.
6.5 Negociació basada en el valor.
6.6 Tècniques de persuasió i influència per a obtenir resultats positius.
6.7 Tancament de vendes de manera efectiva i creació de relacions a llarg termini.
6.8 Negociació en entorns virtuals.

Compartir: linkedin share button