Personal branding
Vendes i marketing

Personal branding

Descripció del curs

Gestiona la teva pròpia marca corporativa i optimitza la imatge de la teva empresa potenciant la seva reputació i difusió en els mitjans socials. Et donem les claus per crear una identitat pròpia i diferencial de la resta de la competència, que et permetrà un millor posicionament en el mercat traduït a un ampli ventall d’oportunitats de cara a nous clients. Veurem casos d’èxits i fracassos dels quals aprendrem de cara a crear la nostra marca corporativa d’èxit.

Objectius del curs

Objectius Generals:
- Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
- Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
- Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.
- Com millorar la creativitat.

Objectius Específics:
- Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
- Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar- Desplegar- Actuar- Desafiar).
- Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació.
- Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
- Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència social.

Continguts del curs de Personal branding

1. Business brand & Personal brand
1.1.Concepte i evolució de les marques
1.2. Casos d’èxit i fracàs.
1.3. Tendències en els mercats.
1.4. Missió, valors i rols de les marques

2. Eines per construir una marca corporativa
2.1. Claus per a la singularitat i diferenciació
2.2. Factors de generació de confiança
2.3. Neuro - màrqueting - De les eines tradicionals a les eines 2.0

3. Estratègia de màrqueting digital en les marques"
3.1. Pla d’acció. De l'I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim)
3.2. Mercadologia
3.3. Responsabilitat, valors i objectius.
3.4. Creativitat
3.5. Anàlisi de la competència

4. Personal Branding
4.1. DAFO personal
4.2. Creació del QCIP
4.3. Implantació del PDAD
4.4. Branding estratègic.
4.5. Personal Branding i mercat laboral
Personal branding
Compartir: linkedin share button