Motivació i gestió d'equips comercials
Vendes i marketing

Motivació i gestió d'equips comercials

PREU: 225€ (socis 180€)
Descripció 

Els resultats de les empreses venen donats per la capacitat de vendre, no tan sols en volum, sinó també en els marges obtinguts. Saber com actuar en aquest món canviant i conèixer millor les necessitats dels nostres clients és una tasca imprescindible per als nostres venedors. Cal saber gestionar el nostre temps de la forma més productiva, conèixer els mercats i els canals de distribució del nostre producte, treballar polítiques de preus adients, planificar el treball de forma acurada, i, el més important, saber escoltar els nostres clients.
El curs vol potenciar tots aquests punts i crear un ambient de màxima motivació per fer aflorar el valor de l'actitud en la feina dels venedors.

Destinataris 

El curs s’adreça a gerents, directors comercials, venedors, persones que donen suport comercial, administració de vendes, autònoms, emprenedors, comerciants, o qualsevol altra persona que per la seva posició a l'empresa tingui una activitat relacionada di

Objectius 

Els objectius del curs són aprendre a dominar la gestió del temps; tenir control i supervisió de l'activitat comercial; definir els objectius comercials; analitzar i estudiar un mercat per poder-hi actuar; conèixer tècniques d'investigació de dades; saber planificar i promocionar un pla de vendes; treballar polítiques de preus i de productes; publicitar productes, empreses o persones amb les noves tecnologies i motivar les persones de l'entorn de vendes (directors comercials, venedors, atenció telefònica...)

Continguts 

1-.Les claus de l'èxit a la venda.

2-.Principals eines que s'utilitzen a internet per donar suport a la gestió comercial.

3-.Detectar els principals "lladres" del nostre temps.

4-.Definir la venda en els seus diferents passos i objectius.

5-.Fases de la venda:

- Preparació
- Presentació
- Argumentació
- Tractament d'objeccions
- Tancament
- Seguiment

6-.Objectius:

-Definició de l'objectiu.
-Avançar cap a ell.
-Aconseguir-lo.

7-.Preparar estratègies de mercat.

- KPI
- DAFO
- Canvas
- Brainstorming

8-.Conèixer diferents tipus de tancament de vendes.

9-.Estimular la motivació i l'actitud.

10-.Descobrir la importància d'una bona política de preus.

11-.Què és i com repercuteix la publicitat en el món de les vendes actuals.Observacions 

L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.

Inscripció tancada

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FP2019-0072
Data inici 
dimarts, 21 maig, 2019
Data finalització 
dimarts, 21 maig, 2019
Horari 
Dimarts de 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:30 h
Durada 
7h
Lloc
PIMEC Barcelona
Viladomat, 174
BARCELONA
Contacte
Yolanda Pérez
yperez@pimec.org
PREU: 225€ (socis 180€)
Professorat 

Joan Sans Martínez

Presentació 

És consultor, CEO, col·laborador del projecte d’educació Europeu THRIVE, Fundador del Club de Lectura de Vendes, Conferenciant de la Camara Internacional d’Empresaris de Barcelona, i  formador/col·laborador de PIMEC.