Microsoft 365: Excel Professional 2019
Informàtica

Microsoft 365: Excel Professional 2019

Descripció del curs

Aquest curs us permetrà crear taules i gràfics dinàmics, fer servir eines d'anàlisi, conèixer l'ús de les macros, aprendre a utilitzar el llenguatge XML en llibres d'Excel, treballar amb formularis i utilitzar les funcions més útils d'aquest full de càlcul. 


Objectius del curs

L'objectiu d'aquesta acció formativa és que els participants siguin capaços de fer servir les eines i funcions més avançades i complexes del full de càlcul Microsoft Excel per a l'elaboració de tot tipus de fulls de càlcul. Així, els participants aprendran a crear taules i gràfics dinàmics, coneixeran eines d'anàlisi, sabran com treballar amb formularis i podran utilitzar de forma adequada les diverses funcions d'ús comú a Excel. 

Continguts del curs de Microsoft 365: Excel Professional 2019

1. Taules i gràfics dinàmics

2. Anàlisi de dades i macros

3. XML i Excel

Videoconferència 1

4. Formularis

5. Ús de funcions comuns (I)

6. Ús de funcions comuns (II)

Videoconferència 2

Microsoft 365: Excel Professional 2019
Compartir: linkedin share button