Manipulació d'aliments
Seguretat i salut laboral

Manipulació d'aliments

Descripció 

Avui dia les autoritats sanitàries requereixen a les empreses la formació adequada dels seus treballadors que estiguin en contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. Amb aquest curs obtindràs les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, seràs conscient dels riscos de la seva contaminació i aprendràs a prevenir possibles alteracions alimentàries.

Objectius 

Objectius generals:

- Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral.

Objectius específics:

- Conèixer els tipus d'aliments i la contaminació a què són susceptibles
- Aprendre pautes d'higiene, manipulació i manteniment de locals per tal de treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions
- Conèixer la normativa en matèria d'alimentació i altres problemes relacionats amb l'alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i intoleràncies

Continguts 

1. Els aliments
1.1 Tipus d’aliments
1.2 Contaminació microbiana dels aliments
2. Manipulació i higiene alimentària
2.1 Higiene del manipulador
2.2 Higiene del local
2.3 Pràctiques higièniques per a la manipulació d' aliments
3. Legislació alimentària aplicable
3.1 Normativa actual genèrica
3.2 Aliments al·lèrgens i intoleràncies

Manipulació d'aliments