Gestió del Crèdit a clients – Credit management: Mòdul III-Els serveis de tercers que asseguren el cobrament dels crèdits comercials, cobreixen el risc d’impagament o gestionen el cobrament de factures impagades
Estratègia empresarial

Gestió del Crèdit a clients – Credit management: Mòdul III-Els serveis de tercers que asseguren el cobrament dels crèdits comercials, cobreixen el risc d’impagament o gestionen el cobrament de factures impagades

Descripció 

Aquest mòdul forma part del programa Gestió del Crèdit a clients – Credit Management . Aquest programa es composa de 4 mòduls independents. Si estàs interessat en realitzar més d'un mòdul consulta els possibles descomptes.

En el mercat hi ha una gran oferta de serveis per tal de reduir el risc d’impagament i aconseguir la liquiditat que les empreses necessiten; volem mostrar quins serveis s'ofereixen i què s’ha de tenir en compte a l’hora de contractar serveis de tercers.

Objectius 

Conèixer les diferents modalitats d'assegurances de crèdit, els diferents tipus de factoring i confirming i com utilitzar-los segons les necessitats de les empreses, conèixer els altres serveis que poden garantir el cobrament de les operacions amb pagament ajornat i saber com cal fer la contractació d'empreses de recobrament d’impagats.

Continguts 

• Les diferents modalitats d'assegurances de crèdit

• Els diferents tipus de factoring i com utilitzar-los segons les necessitats de les empreses

• El funcionament del confirming; avantatges i inconvenients per al proveïdor

• En què consisteix el forfaiting i en quins casos és recomanable

• Els avals bancaris per garantir el cobrament de les operacions comercials

• Els crèdits documentaris en operacions domèstiques i de comerç internacional

• Els altres serveis que poden garantir el cobrament de les operacions amb pagament ajornat

• La contractació d'empreses de recobrament per a la recuperació dels crèdits impagats

• La utilització dels serveis jurídics de bufets d'advocats especialitzats en la reclamació de deutes.