Gestió del Crèdit a clients – Credit management: Mòdul II-La gestió integral del risc de crèdit de clients gràcies al credit management
Estratègia empresarial

Gestió del Crèdit a clients – Credit management: Mòdul II-La gestió integral del risc de crèdit de clients gràcies al credit management

Descripció 

Aquest mòdul forma part del programa Gestió del Crèdit a clients – Credit Management . Aquest programa es composa de 4 mòduls independents. Si estàs interessat en realitzar més d'un mòdul consulta els possibles descomptes.

La Comissió europea recomana que les empreses tinguin una bona formació en credit management per administrar millor els seus actius corrents formats pels crèdits comercials i comptes per cobrar per tal d’obtenir la màxima rendibilitat de les vendes a crèdit.

Objectius 

Conèixer les tècniques més eficaces de credit management per a la prevenció d'impagats, anàlisi de nous clients i seguiment dels riscos vius, aprendre a reduir els costos financers de les operacions comercials, mostrar com establir el crèdit necessari i el límit de crèdit i com controlar els comptes a cobrar.

Continguts 

• Els riscos de les operacions comercials a crèdit i dels ajornaments de pagament i els seus costos financers

• La gestió del Període Mitjà de Cobraments mitjançant la implementació de tècniques de credit management

• L'estructura i organització del departament de credit management

• El credit manager: coneixements, funcions, qualitats, habilitats i aptituds

• Les estratègies de riscos i les polítiques de crèdit; què són i com establir-les

• Els procediments per evitar els impagaments atorgant crèdits a clients solvents i els mecanismes de control dels comptes per cobrar

• Com establir el crèdit necessari i el límit de crèdit

• Les tècniques de credit management per realitzar el control del crèdit a clients

• Quins són els procediments per reduir els riscos dels clients i evitar impagats.

• Els instruments de cobrament més adequats per a cada tipologia de clients i com implementar-los per millorar el cobrament i evitar impagaments.