Gestió de crítiques i reconeixement
Recursos humans

Gestió de crítiques i reconeixement

Descripció 

Aprèn a gestionar adequadament tant les crítiques com els reconeixements, propis i aliens.

Objectius 

Aquest curs té per objectiu que els participants coneguin l’estructura del Departament de Recursos Humans dins d’una organització “tipu” i les seves principals funcions. També coneixeran en què consisteix una avaluació de l’acompliment i els principals instruments per portar-la a terme i distingiran els diferents tipus d’entrevista per preparar-les segons el contingut i el lloc on es farà i aprendre a gestionar les preguntes i respostes.

Continguts 

1. La Funció de Recursos Humans en les Organitzacions
- Les funcions i polítiques de Recursos Humans en les organitzacions.
- Descripció de llocs i planificació de plantilla.
- Reclutament, selecció, avaluació i remuneració del personal.
- Formació i desenvolupament professional.
2. L'Avaluació de l'acompliment
- La gestió per Competències.
- La gestió del Feedback
- La finestra de JoHari.
- El feedback efectiu.
3. L'entrevista de devolució.
- L'entrevista en l'àmbit organitzacional.
- La preparació de l'entrevista de devolució.
- Tipus de respostes de l'entrevistat.
- Tipus de conductes de l'entrevistat i entrevistador.
4. El perfil competencial de l'entrevistador.
- Competències de l'entrevistador.
- Desenvolupament de les competències tipus de l'entrevistador