Gestió i control de l'estrès

Gestió i control de l'estrès

Descripció 

Coneix i aplica les tècniques adequades per a sentir-te bé amb tu mateix des del punt de vista físic i mental, cosa que és imprescindible per a gestionar les situacions d'estrès a les quals ens hem d'enfrontar.

Objectius 

Conèixer els diferents tipus d'estrès per a saber quin ens afecta i quines tècniques hem d'utilitzar per a modificar una situació estressant.
Identificar quins són els lladres del temps que consumeixen les energies per a aprendre a manejar eines que ens ajudin a controlar-los.
Aplicar tècniques de relaxació i respiració que ens ajudin a afrontar una situació d'estrès.
Reconèixer els factors que provoquen l'estrès dins de l'empresa i aprendre a tractar-los i a corregir-los de forma efectiva.

Continguts 

1. Què és l'estrès. Aspectes personals i psicosocials
- Definicions i paradigmes sobre l'estrès. Estrès positiu i negatiu
- Indicadors personals d'estrès
- Provocadors d'estrès: personals, laborals, socials i polítics
- Relacions interpersonals, comunicació i estrès

2. L'estrès com a problema laboral i psicosocial
- L'estrès com a problema: alteracions personals i laborals
- Fonts d'estrès personals: actituds personals, estil de vida i estrès
- Els estils de comunicació interpersonals i origen de l'estrès
- Les emocions i l'estrès: competències de la intel·ligència emocional i generació d'estrès

3. Estratègies de gestió de l'estrès
- Principis de gestió de l'estrès
- Com anticipar-se positivament a les situacions estressants
- Gestió de l'estrès des de la perspectiva de la prevenció de riscos laborals
- Creadors d'estrès personals. Els diàlegs interns com a factor clau

4. Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
- Procés bàsic: anticipar, vigilar i descarregar
- Anticipar situacions estressants: diàlegs interns i fantasies negatives
- Vigilar situacions estressants
- Reducció de la tensió al llarg del dia
- Creació de tolerància enfront de l'estrès
- Desenvolupament d'un pla d'acció

5. Bases de l'organització del treball: situació i context
- Organitzar-se en funció de les característiques del lloc
- Adoptar comportaments adequats

6. Mètodes i eines per a organitzar el treball
- El problema del temps: símptomes i causes
- Introducció
- Buidor
- Congestió
- Incapacitat per a dir no?
- Creences sobre la gestió del temps

7. Principis d'organització personal

8. Planificar el temps de treball

9. Els lladres del temps
- Visites
- Trucades
- E-mails
- Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp

10. Com administrar el temps
- Introducció
- Mode rellotge
- Mode brúixola

11. Establir prioritats
- El Sistema ABC de priorització
- Els criteris de priorització del Sistema GTD de David Allen

12. Classificació de tasques: importants, urgents, actives, rutinàries
- Introducció
- Ocupar-nos del que és important

13. Tractament d'imprevistos i urgències

14. Utilitzar la delegació com a eina d'organització del temps