Gestió comercial
Vendes i marketing

Gestió comercial

Descripció 

Aquest curs es desenvoluparà per AULA VIRTUAL. Aquesta modalitat NO presencial us permetrà realitzar el curs al campus virtual de PIMEC on podreu compaginar l’aprenentatge dels continguts teòrics, la realització d’exercicis pràctics i les classes en directe per vídeoconferència amb el tutor/a. El calendari detallat de les videoconferències el teniu més endavant a l’apartat de l’horari. La resta d’activitats teoricopràctiques les podreu fer al vostre ritme, en funció de la vostra disponibilitat, i sempre amb l’acompanyament del tutor/a per orientar-vos en tot allò que sigui necessari.


Et donem totes les eines perquè sàpigues gestionar el departament comercial de la teva empresa; previsió de vendes, fixació de preus, control i supervisió de l'activitat, resultats, etc.

Objectius 

Objectius generals:
- Aprendre eines bàsiques per realitzar balanços i gestions comercials.
- Adquirir els coneixements necessaris per planificar i fer una previsió adequada.
Objectius específics:
- Conèixer la tipologia de les organitzacions des del punt de vista comercial
- Conèixer la funció i les principals feines que fa el departament comercial
- Conèixer els fonaments de la investigació comercial i aprendre a aplicar-los a casos concrets
- Conèixer com es planifica una campanya comercial i aprendre a aplicar-ho a casos concrets
- Aprendre a fer una previsió de vendes utilitzant els instruments més comuns
- Conèixer els principals mecanismes de promoció de les vendes
- Analitzar el preu des de la perspectiva del màrqueting, els principals mètodes de fixació i les estratègies de preus més utilitzades

Continguts 

1. Introducció
1.1 Tipus d’organitzacions comercials
1.2 El departament comercial
1.3 Fixació dels objectius comercials
1.4 Control i supervisió de l’activitat comercial

2. Estadística i estudis de mercat
2.1 Disseny i tècniques de la investigació comercial
2.2 El treball de camp
2.3 Els resultats de la investigació
2.4 Estadística descriptiva. Interpretació dels fenòmens observats
2.5 Els resultats de la investigació comerç

3. Planificació, previsió i promoció de vendes
3.1 Planificació de la campanya
3.2 Previsió de les vendes
3.3 Promocions de vendes:

4. Polítiques de preus i de productes: Publicitat.
4.1 El preu, variable de màrqueting
4.2 Mètodes de fixació de preus
4.3 Estratègies de preus

Observacions 
Les videoconferències no són gravades. Aquest curs pertany a un Pla Sectorial, no pot participar personal al servei de les Administracions públiques.
Gestió comercial

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Codi Curs 
FS2019-2025
Data inici 
dimarts, 27 octubre, 2020
Data finalització 
dijous, 12 novembre, 2020
Horari 
Accés al campus 27/10/20 inici de curs. Les sessions amb videoconferència seran els dimecres i divendres 28 i 30 d'octubre, 4, 6 i 11 de novembre de 18 a 20 h
Durada 
20h
Lloc
PIME CONEIXEMENT
Aula Virtual
Online
Contacte
Mònica Fernández
mfernandez@pimec.org
934964500
Gestió comercial
Professorat 
Ramón Esteban Magaña
Presentació 

CEO, Enginyer T. Telecomunicacions, Màster en Direcció de Vendes, més de 20 anys dirigint i formant equips comercials. Consultor d'empreses en àrea de vendes i formador a PIMEC, FEGP (Fed. Empresaris Gran Penedès), Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, SOC (Certificats de Professionalitat i formació continua), Ajuntaments, Associacions de comerciants i empreses privades.