Gamificació: aplicació a les empreses
Gestió empresarial

Gamificació: aplicació a les empreses

Descripció del curs

Un concepte que va guanyant força en les empreses i s’està convertint en tendència; La Gamificació. Es basa en l’ús de tècniques i dinàmiques pròpies del joc que potencia la motivació, l’esforç, la concentració i la fidelització sobre els empleats i/o clients. Entén per què la gamificació és el present i el futur de l’”engagement” a curt i llarg termini i aprèn a utilitzar estratègies online i offline pròpies del joc per augmentar el rendiment i la productivitat de l’empresa.

Objectius del curs

Objectius:
- Adquirir els coneixements i habilitats sobre la gamificació.
- Entendre per què la gamificació és el present i futur del "engagement" a les persones a curt i llarg termini.
- Ser capaç de tenir una visió clara sobre la gamificació, les seves aplicacions, possibilitats i habilitats pel seu aprofitament empresarial.
- Dominar el concepte de gamificació i aprendre a aplicar dinàmiques i elements de joc a contextos de "no joc".

Continguts del curs de Gamificació: aplicació a les empreses

1. Què és la gamificació.
1.1. Conceptes bàsics de la gamificació.

2. Què és un joc?
2.1. Tipus de jugadors i elements del joc.

3. Els ingredients de la gamificació.

4. Mecàniques, dinàmiques i estètica.

5. Per què juguem?
5.1. Diversió, motivació i felicitat
5.2. Lògica de jocs.

6. On s'aplica la gamificació?
6.1. Àrees on s'aplica la gamificació.
6.2. Màrqueting i gamificació.
6.3. Enterprise gamification.

7. Gamificació i educació.

8. Altres àrees d'importància Introducció al disseny de gamificació.
8.1. Abans de començar...

9. Marc de disseny.
9.1. Disseny a través de plantilles simples.
9.2. Exemples de projectes de gamificació.

10. Gamificació aplicada a l'empresa.

11. Startups, empreses i gamificació
Gamificació: aplicació a les empreses
Compartir: linkedin share button