Xinès A.1.A.

Àrea: 
Idiomes
Durada: 
60 h
Data inici: 
dimarts, 29 gener, 2019
Data finalització: 
dijous, 11 abril, 2019
Horari: 
Dimarts i dijous 18:00 a 20:45. Ultim dia 18:00 a 20:15
Codi Curs: 
FS2018-0377
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
Pime Coneixement Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Iniciació en els coneixements de l'idioma.
Continguts: 

LLIÇÓ 1: Introducció de les fonètiques Pinyin. Ordre de paraules del xinès. Oracions de “ 是 (ser)”. Oracions interrogatives amb la partícula expletiva“ 吗 ”. Oracions interrogatives amb un pronom interrrogatiu. Escriptura de caràcters xinesos. LLIÇÓ 2: L'adverbi " 也 (també)". Oracions interrogatives amb un pronominterrogatiu " 什么 “ , ” 哪 “ Escriptura xinesa: successió de traços. LLIÇÓ 3: Modificador adverbial i sintagmes preposicional amb ” 在 “ Oracions interrogatives amb particular expletiva " 呢。“ L'adverbi " 不 “ LLIÇÓ 4: Ús de l'adverbi " 都 ” Oracions de predicat adjectival. Oracions interrogatives afirmatiu-negatives: verb/adjectiu+ 不 +verb/adjectiu LLIÇÓ 5: Modificador adjectival i la partícula estructural " 的 “. Sintagma acabat en" 的 ” LLIÇÓ 6: La conjunció “ 还是 ”. El verb " 有 “ que expressa possessió. LLIÇÓ 7: El verb ” 有 “ que expressa existència. Paraules de posició" 里 " i " 后 边". Els numerals junts amb els seus classificadors serveixen de modificador adjectival. LLIÇÓ 8: Manera d'expressar els enters dels nombres cardinals en xinès. La unitat i subunitat del RMB. La diferència entre els numerals 二 i 两. Ús de l'estructura " 太 ... 了". LLIÇÓ 9 Verbs modals " 想,能 ”. Pronoms interrogatius. Pronom interrogatiu " 怎么 样 “ LLIÇÓ 10 El verb “ 是 ” expressa existència. L'adverbi " 就 “ que dóna èmfasi. El verb" 在 ” que expressa existència. Oracions d'accions successives. El sufix“ 们 ” LLIÇÓ 11 Oracions de predicat nominal. Expressions de la data. Expressions de l'hora. LLIÇÓ 12 L'ús dels adverbis " 就 " i " 才". L'ús dels verbs modals " 得 “ i" 要 ” L'ús de l'estructura " 还... 呢 ". La posició de les paraules de temps que s'empren com modifcadores adverbials. LLIÇÓ 13 L'ús del pronom interrogatiu i indefinit " 什么 “. L'ús de l'adverbi” 还 “. LLIÇÓ 14 Fer preguntes amb " 是不是 ”. L'ús de ".... 的 时候(quan)“. L'ús de" 有点儿 ” i " 一点儿 “. Les característiques de la partícula expletiva " 了 LLIÇÓ 15 Oracions amb predicat de subjecte+predicat. L'adverbi " 可能 “. Ús repetitiu de verbs monosil·làbics. Els pronoms demostratius. LLIÇÓ 16 La preposició " 给 ”. Forma repetitiva dels verbs disil·làbics. El verb modal “ 应该. ”

Observacions: 
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. Més informació per inscripcions: Mònica Fernández - 934964500 - mfernandez@pimec.org
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu