Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació

Àrea: 
Docència i formació
Durada: 
60 h
Data inici: 
dilluns, 9 octubre, 2017
Data finalització: 
dimecres, 29 novembre, 2017
Horari: 
Dilluns de 17:00:00 a 21:00:00, Dimecres de 17:00:00 a 21:00:00
Codi Curs: 
FS2016-0048
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME Coneixement
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA
Descripció: 
Aprèn a elaborar programacions didàctiques formatives per a l'ocupació mitjançant aquest mòdul formatiu que pertany al Certificat de Professionalitat: (SSCE11) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ.
Continguts: 

Segons el Certificat de Professionalitat (SSCE0110) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ:
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificad...

MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació. (60 hores).
1. Estructura de la formació professional.
- Sistema nacional de les qualificacions: Catàleg nacional de qualificacions i
formació modular, nivells de qualificació.
- Subsistema de formació professional reglada: Programes de qualificació
professional inicial i cicles formatius: característiques, destinataris i durada.
- Subsistema de la formació professional per a l'ocupació: característiques i
destinataris. Formació de demanda i oferta: Característiques.
- Programes formatius: estructura del programa.
- Projectes formatius en la formació en alternança amb l'ocupació: estructura i
característiques.

2. Certificats de professionalitat.
- Certificats de professionalitat: característiques i vies d'adquisició. Estructura del
certificat de professionalitat: perfil professional o referent ocupacional, formació
del certificat o referent formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims
d'espai, instal·lacions i equipament. Formació professional i en línia.
- Programació didàctica vinculada a la certificació professional.

3. Elaboració de la programació didàctica d'una acció formativa en la formació
per a l'ocupació.
- La formació per competències.
- Característiques generals de la programació d'accions formatives.
- Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció.
- Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals.
Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de
formació.
- Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
- Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els
continguts. Dinàmiques de treball en grup.
- Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
- Característiques metodològiques de les modalitats d'impartició dels certificats de
professionalitat.
- Recursos pedagògics, relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos:
característiques i descripció.
- Criteris d'avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions.
- Observacions per revisar, actualitzar i millorar la programació.

4. Elaboració de la programació temporalitzada de l'acció formativa.
- La temporalització diària:
- Característiques: organització, flexibilitat i contingut.
- Estructura.
- Seqüenciació de continguts i concreció d'activitats.
- Elaboració de la guia per a les accions formatives, per a la modalitat d'impartir
formació en línia.

Observacions: 
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. - Més informació per inscripcions: Centre de Formació - 934964500 - formacio@pimec.org
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu