Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació

Àrea: 
Docència i formació
Durada: 
30 h
Data inici: 
dijous, 26 octubre, 2017
Data finalització: 
dimarts, 28 novembre, 2017
Horari: 
Dijous de 18:00:00 a 21:00:00, Dimarts de 18:00:00 a 21:00:00
Codi Curs: 
FS2016-0046
Tipus: 
Subvencionat
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIME Coneixement
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA
Descripció: 
Adquirex els coneixements bàsics per l'orientació laboral i la promoció d'accions formatives mitjançant aquest mòdul formatiu que pertany al Certificat de Professionalitat: (SSCE11) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ.
Continguts: 

Segons el Certificat de Professionalitat (SSCE0110) DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ:
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificad...

MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació (30 hores).
1. Anàlisi del perfil professional.
- El perfil professional:
- Caràcter individualitzat del procés d'orientació.
- Característiques personals.
- Formació.
- Experiència professional.
- Habilitats i actituds.
- El context sociolaboral:
- Característiques: exigències i requisits.
- Tendències del mercat laboral.
- Professions emergents: jaciments d'ocupació.
- Modalitats d'ocupació: tipus de contracte, l'autoocupació i treball a distància.
- Itineraris formatius i professionals.

2. La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina.
- Canals d'informació del mercat laboral: INE, observatoris i portals d'ocupació, entre d'altres.
- Agents vinculats amb l'orientació formativa i laboral, i intermediaris laborals:
SEPE, serveis autonòmics d'ocupació, tutors d'ocupació, OPEA (orientació professional per a l'ocupació i l'autoocupació), gabinets d'orientació, ETT, empreses de selecció, serveis d'assessorament, assessories i agències de desenvolupament, entre d'altres.
- Elaboració d'una guia de recursos per a l'ocupació i la formació.
- Tècniques de recerca de feina:
- Carta de presentació.
- Currículum: currículum europeu.
- Agenda de recerca de feina.
- Canals d'accés a informació:
- Web: portals.
- Xarxes de contactes.
- Altres.
- Processos de selecció:
- Entrevistes
- Proves professionals.

3. Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.
- Processos i mecanismes d'avaluació de la qualitat formativa:
- Plans anuals d'avaluació de la qualitat.
- Propostes dels docents per millorar l'acció formativa.
- Indicadors d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa.
- Centres de referència nacional.
- Perfeccionament i actualització tecnicopedagògica dels formadors: plans de
perfeccionament tècnic.
- Centres integrats de formació professional.
- Programes europeus i iniciatives comunitàriess.

Observacions: 
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Formació prioritària per a treballadors en actiu. - Més informació per inscripcions: Centre de Formació - 934964500 - formacio@pimec.org
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu