Aplicació pràctica de les taules dinàmiques amb Excel en la confecció d'informes i l’anàlisi comptable

Àrea: 
Economia i finances
Durada: 
7 h
Data inici: 
dimarts, 27 novembre, 2018
Data finalització: 
dimarts, 27 novembre, 2018
Horari: 
dimarts, 09:00 a 13:30 / 15:00 a 17:30
Preu soci: 
180 €
Preu no soci: 
225 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
180 €
Codi Curs: 
FP2018-0095
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
Com adquirir el coneixement per treballar amb eficàcia la gestió de dades comptables i fer-ne l’anàlisi posterior.
Destinataris: 
A tots els professionals de l'àmbit comptable, de l’assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.
Professorat: 
Luis Muñiz és economista, auditor, diplomat i màster en control de gestió i finances en diferents escoles de negoci. Coneix perfectament el funcionament de l'empresa perquè ha treballat durant més de 12 anys en diferents organitzacions. És considerat un dels principals experts sobre control de gestió, control pressupostari, reporting, gestió amb taules dinàmiques i PowerPivot, així com en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació). Ha escrit 18 llibres de gestió empresarial, ha impartit més de 200 seminaris i conferències, és formador en diferents escoles de negoci i és autor de més de 50 articles de gestió empresarial.
Continguts: 

1. Funcionament i contingut de les taules dinàmiques
- Com crear una taula dinàmica: diferents formes
- Principals apartats d'una taula dinàmica
- Funcionament dels menús relacionats amb les taules dinàmiques

2. Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques:
-Conèixer les principals opcions per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d'un diari comptable
-Model amb Excel per preparar l'anàlisi de la informació del diari comptable

3. Confecció d'informes a través de l'anàlisi dels diferents tipus de comptes del diari:
-Evolució de comptes de balanç i d'ingressos i despeses per períodes temporals
-Evolució de l'immobilitzat per tipus d'altes i baixes
-Realització d'informes per fer una auditoria a través de les dades comptables

4. Sistemes de control i anàlisi de comptes comptables fent servir les prestacions de les taules dinàmiques

5. Confecció de balanços i comptes d'explotació
-Preparació prèvia de les taules dinàmiques
-Procés d'automatització per confeccionar els informes
-Diferents formes de crear els informes, combinant les prestacions de l'Excel amb les taules dinàmiques

6. Tècniques per realitzar una consolidació de dades comptables i confeccionar els ajustos de consolidació
-Consolidació de balanços de sumes i saldos
-Consolidació de diaris i ajustos comptables per a una o més empreses

7. Realitzar diferents tipus d'informes fent servir l'agrupació de dades comptables

8. Anàlisi d'informes fent servir la segmentació de dades comptables

9. Anàlisi d'un registre d'inversions per a diferents tipus d'agrupacions

10. Anàlisi de la comptabilitat analítica i confecció d'informes
-Confecció d'informes per centres de cost i ingressos
-Combinació de comptes comptables i centres de cost

Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada. Més informació per a inscripcions: Yolanda Pérez - 934964500 - yperez@pimec.org