Aplicació pràctica de les Taules Dinàmiques amb Excel per a directius i comandaments intermedis

Àrea: 
Ofimàtica
Durada: 
7 h
Data inici: 
dijous, 4 octubre, 2018
Data finalització: 
dijous, 4 octubre, 2018
Horari: 
dijous. 09:30 a 13:30 / 15:00 a 18:00
Preu soci: 
180 €
Preu no soci: 
225 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
180 €
Codi Curs: 
FP2018-0092
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat, 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA

Per inscriure't al curs cal que t'identifiquis amb el teu compte de PIMEC. Si encara no estàs registrat crea un compte

Descripció: 
És important tenir disponible una eina, fiable i fàcil d'utilitzar, com són les taules dinàmiques, que ens permeti detectar i controlar ràpidament les situacions que puguin requerir una anàlisi en detall quan sigui necessari.
Destinataris: 
Totes aquelles persones que exerceixin les seves funcions com a gerents, directors generals, directors de departaments o àrees que necessitin realitzar diferents tipus d'anàlisi de dades, per tal de dur a terme el control econòmic de diferents tipus de variables i poder confeccionar diferents tipus d'informes, quadres de comandament, indicadors i gràfics per a una millor presa de decisions. Per al seguiment del temari es disposarà d'Office Excel versió Windows 2007 o superior. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.
Professorat: 
Luis Muñiz és economista, auditor, diplomat i màster en control de gestió i finances en diferents escoles de negoci. Coneix perfectament el funcionament de l'empresa perquè ha treballat durant més de 12 anys en diferents organitzacions. És considerat un dels principals experts sobre control de gestió, control pressupostari, reporting, gestió amb taules dinàmiques i PowerPivot, així com en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació). Ha escrit 18 llibres de gestió empresarial, ha impartit més de 200 seminaris i conferències, és formador en diferents escoles de negoci i és autor de més de 50 articles de gestió empresarial.
Continguts: 

1. Introducció al contingut i funcionament de les taules dinàmiques: visió global.
2. Diferents formes de crear les taules dinàmiques i aplicar els sistemes de seguretat en les dades.
3. Com dissenyar una base de dades per utilitzar-la amb les taules dinàmiques.
4. Analitzar els diferents tipus de dades comptables i estats financers.
5. Agrupar dades comptables amb una taula dinàmica i crear informes amb diferents formats.
6. Confeccionar informes d'anàlisi per als diferents tipus d’ingressos i despeses a partir de les dades comptables, analitzant les variacions entre períodes i per tipus.
7. Analitzar els ingressos per vendes i marges per a les diferents variables de l'àmbit comercial: família, producte, venedor, país o zones.
8. Confecció de diferents informes d'anàlisi per classificar dades comercials en format ABC.
9. Utilització del format condicional per crear indicadors en forma d'alertes.
10. Cas pràctic sobre la segmentació de dades per automatitzar processos.
11. Creació de gràfics amb taules dinàmiques per a l'àrea comercial.
12. Model amb Excel per controlar les desviacions d'un pressupost mitjançant taules dinàmiques.
13. Conèixer com aplicar els diferents sistemes per consolidar dades amb les taules dinàmiques.
14. Models per fixar objectius i fer el seguiment posterior del seu compliment amb taules dinàmiques.

Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada. Més informació per a inscripcions: Yolanda Pérez - 934964500 - yperez@pimec.org