Inscripció tancada

Logistica integral. Logistica de magatzems

Àrea: 
Logística i transport
Durada: 
20 h
Data inici: 
dimarts, 13 març, 2018
Data finalització: 
dilluns, 23 abril, 2018
Horari: 
Formació Online
Preu soci: 
120 €
Preu no soci: 
150 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
120 €
Codi Curs: 
FP2018-0034
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Tancada
Lloc Imparticio: 
On-line
Adreça Impartició: 
On-line
Població Impartició: 
On-line
Descripció: 
Aquest curs presenta un enfocament integral sobre la funcionalitat i operacions que es realitzen en els magatzems.
Professorat: 
Tutors habituals de nostre Centre de Formació
Continguts: 

1. Organització de magatzems: Concepte i finalitat.
- Funcions i etapes de planificació al magatzem. Recepció de productes, preparació, organització i control.
- Personal del magatzem i camps d’actuació.
- Divisió del magatzem. Zones i espais.
- Distribució i manipulació de mercaderies en el magatzem: Segons sector d’activitat, mida de l’empresa i gamma de productes. Flux i característiques dels productes.
- Costos d’emmagatzematge: d’espai, d’instal·lació i indicadors de gestió.
- Tractament de les devolucions: Punts de responsabilitat del producte segons tipus de devolució.
- Prevenció, flux, característiques i operativa de devolucions.
2. Sistemes d’emmagatzematge
- Inventaris: finalitat.
- Anàlisis dels sistemes en funció del producte, servei i cost. Procés organitzatiu. Criteris d’emmagatzematge. Manipulacions d’entrada.
- Càlcul de costos d’aplicació del sistema: Principis i mètodes de valoració de l’inventari: LIFO i FIFO. Inventari físic i comptable.
3. Polítiques d’estocs.
- La gestió de l’estoc: nocions elementals, trencaments d’estocs, estocs de seguretat i estoc òptim, periodicitat i mètodes de punt de comanda.
- Comandes i expedicions: gestió d’aprovisionament, fitxes de magatzem, registre d’informació, control d’inventaris, ràtios de control, eines informàtiques per a la gestió.
- Tècniques de preparació de comandes.
- Gestió d’embalatge. Empaquetatge.
- Tipus d’embalatges: primari (envàs), secundari (caixes), terciari (palets i contenidors).
- Selecció de l’embalatge. Factors i materials.
- Senyalització i retolat.
4. Normativa de seguretat i higiene en magatzems.
- Distribució interna i pla de magatzem. Zones del magatzem. Manual de seguretat.
- Ergonomia en la manipulació de càrregues: Senyalització de seguretat, higiene postural i equips de protecció, actituds preventives en la manipulació de càrregues.

Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.
Inscripció tancada