10 Claus per a millorar la productivitat personal i professional

Àrea: 
Desenvolupament d'habilitats
Durada: 
7 h
Data inici: 
dimecres, 14 març, 2018
Data finalització: 
dimecres, 14 març, 2018
Horari: 
Dimecres de 9 a 13:30 i de 15 a 17:30 h
Preu soci: 
148 €
Preu no soci: 
185 €
Preu subscriptors la Vanguardia: 
148 €
Codi Curs: 
FP2018-0002
Tipus: 
Bonificable
Inscripció: 
Oberta
Lloc Imparticio: 
PIMEC Barcelona
Adreça Impartició: 
Viladomat 174
CP Impartició: 
08015
Població Impartició: 
BARCELONA
Descripció: 
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar eines aplicables al propi entorn de treball, per liderar de forma efectiva: la gestió del dia a dia i els resultats personals, dels equips i de l'empresa. Es tracta d'aprendre a treballar en “mode proactiu” que implica: definir objectius i prioritats, crear relacions poderoses, utilitzar una comunicació persuasiva, negociar davant de conflictes i gestionar canvis.
Destinataris: 
A totes les persones la feina de les quals impliqui persuadir i argumentar davant del client intern i/o extern i aconseguir que altres acceptin les seves propostes.
Professorat: 
Maria Antonia Carmona. Consultora de RRHH, coach i formadora en diferents sectors, amb 20 anys d'experiència en empreses en la gestió i direcció dels Recursos Humans. Experta en Igualtat. Conferenciant i articulista en diversos webs de Recursos Humans.
Continguts: 

1. EL PARADIGMA DE LA PRODUCTIVITAT
- Els nostres impulsors: base de la conducta: èxit-fracàs professional
- L'eficàcia: què és i on la perdem en el treball
- 5 Claus per liderar el nostre procés de canvi
2. PROACTIVITAT: FAS O ESPERES?
- Perfil proactiu vs. perfil reactiu
- Actues des del teu cercle intern o des del teu cercle extern?
3. ELS OBJECTIUS: BASE DELS RESULTATS
- Ampliar la perspectiva: les nostres Àrees d'Interès
- Missió-Visió-Objectius: organitzacionals-equip-personals
4. LES PRIORITATS: LA GESTIÓ DEL TEMPS
- Treballem en mode urgent o en mode important?
- 10 Principis bàsics de Gestió del Temps
5. PRODUCTIVITAT EN ELS EQUIPS DE TREBALL
- 5 Lleis perquè un equip funcioni bé: sistèmica
- Competències relacionades amb la productivitat
6. LIDERATGE INTERPERSONAL: CREAR RELACIONS PODEROSES
- Posicions dins de l'equip: com ser un membre eficaç
- Per què la gent no vol canviar: com aconseguir-ho
7. LA BONA COMUNICACIÓ: BASE DE BONS RESULTATS
- Els estils comunicatius: comunicació
- 5 Estratègies per a una bona comunicació
8. LA NEGOCIACIÓ: ESTRATÈGIA DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES
- Negociar o perdre: convertir interessos en solucions
- 5 Estratègies per solucionar conflictes amb els altres
9. EL CANVI: GESTIONAR LA TEVA PRÒPIA PRODUCTIVITAT
- El canvi: pas per fer organitzacions eficaces
- 5 Estratègies per gestionar canvis en l'empresa
10. PLA D'ACCIÓ: MILLORA EL TEU DIA A DIA
- Traduir la teoria en pràctica
- Pla d'Acció Personal - Equip

Observacions: 
L'empresa proveïdora d'aquesta formació és Pime Coneixement S.L. amb CIF B62765201 Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació: Pime Coneixement no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundación Estatal si no pot confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs. La inscripció al curs és una sol·licitud que no n'implica la confirmació. La inscripció es confirmarà per correu electrònic a l'assistent i es considerarà definitiva quan PIME Coneixement rebi la documentació sol·licitada.