Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dos especialitats)
Seguretat privada

Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dos especialitats)

Descripció 

0

Objectius 

Objectius Generals:
- Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual ;es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats.
Objectius específics:
- Assimilar la necessitat d'una Formació Contínua per estar actualitzat enfront dels constants canvis en matèria legislativa que es produeixen en el sector.
­ Conèixer la legislació i les normes vigents que concerneixen a la seguretat privada.
­Conèixer les funcions pròpies dels vigilants de seguretat en àrees específiques de vigilància (vigilància en esdeveniments esportius i espectacles públics, vigilància en centres hospitalaris, vigilància en centres comercials, vigilància en centres d’internament i dependències de seguretat, vigilància en museus, sales d’exposicions, galeries d’art, subhastes, etc.)
­Aplicar en les seves actuacions els serveis de seguretat principis d'integritat i dignitat, protecció i tracte correcte, evitant abusos, arbitrarietats i violències i actuant amb congruència i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans disponibles.

Continguts 

Els continguts d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en la qual es defineixen els continguts de formació per a cadascuna de les accions formatives específiques d’actualització dels vigilants de seguretat.
En cadascun dels grups és realitzaran dos accions formatives de formació específica .